9 Haziran 2013 Pazar

Karlılık İndeksi ile Uygun Proje Tayini


Karlılık indeksi metodu yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı nakit girişinin belirli bir iskonto haddi üzerinden şimdiki değerinin, yatırımın gerektirdiği nakit çıkışının şimdiki değerine oranlanması ile hesaplanmaktadır. Bu orana aynı zamanda fayda / maliyet oranı da denmektedir. Evvelki yazılarda verilen değerler için getirilerin bugünkü değeri yatırım tutarlarına oranlanmalıdır. Bu formül de aşağıda gösterilmiştir.Tüm projelerin karlılık indeksleri hesaplandığında:

 

KIa(%16) = (306.000 / (1+0.16)1 +306.000 / (1+0.16)2 +…+306.000 / (1+0.16)10) / 1.500.000 KIa(%16) = 0,99

KIa(%18) = (306.000 / (1+0.18)1 +306.000 / (1+0.18)2 +…+306.000 / (1+0.18)10) / 1.500.000 KIa(%18)  = 0,92

KIa(%20) = (306.000 / (1+0.2)1 +306.000 / (1+0.2)2 +…+306.000 / (1+0.2)10) / 1.500.000

KIa(%20)  = 0,86

 

B projesi için

 

KIb(%16) = (1.050.000 / (1+0.16)1 +750.000 / (1+0.16)2 + 225.000 / (1+0.16)3 +99.000 / (1+0.16)4 ) / 1.500.000

KIb(%16) = 1,11

KIb(%18) = (1.050.000 / (1+0.18)1 +750.000 / (1+0.18)2 + 225.000 / (1+0.18)3 +99.000 / (1+0.18)4 ) / 1.500.000

KIb(%18)  = 1,08

KIb(%20) = (1.050.000 / (1+0.2)1 +750.000 / (1+0.2)2 + 225.000 / (1+0.2)3 +99.000 / (1+0.2)4 ) / 1.500.000

KIb(%20)  = 1,05

 

C projesi için

 

KIc(%16) = (672.000 / (1+0.16)1 +672.000 / (1+0.16)2 +…+672.000 / (1+0.16)10 ) /3.000.000 KIc(%16) = 1,08

KIc(%18) = (672.000 / (1+0.18)1 +672.000 / (1+0.18)2 +…+672.000 / (1+0.18)10 ) /3.000.000

KIc(%18)  = 1,01

KIc(%20) = (672.000 / (1+0.2)1 +672.000 / (1+0.2)2 +…+672.000 / (1+0.2)10 ) /3.000.000

KIc(%20)  = 0,94

 

 

 

D projesi için

 

KId(%16) = (417.000 / (1+0.16)1 +417.000 / (1+0.16)2 +…+417.000 / (1+0.16)5)/1.500.000 KId(%16) = 0,91

KId (%18) = (417.000 / (1+0.18)1 +417.000 / (1+0.18)2 +…+417.000 / (1+0.18)5)/1.500.000

KId (%18)  = 0,87

KId (%20) = (417.000 / (1+0.2)1 +417.000 / (1+0.2)2 +…+417.000 / (1+0.2)5)/1.500.000

KId (%20)  = 0,83

 

Karlılık indeksi metodu da temelde NBD gibi nakit girişlerinin bugüne çekilmesi üzerine dayanmaktadır. Eğer düşük çıkarsa bu, projenin az karlı olduğunu, yüksek çıkarsa da oldukça karlı olduğunu gösterir.  Fakat bu metodun diğerlerine göre önemli bir farkı karlılık durumu konusunda oransal bir görüş vermesidir. Bu görüşe göre KI, NBD’ye nazaran daha kullanışlı olabilmektedir. Bunun sebebi, NBD’de sayısal büyüklük esas alınırken verimlilik göz ardı edilmektedir. Örneğin 15.000.000 USD lik yatırıma sahip bir projede NBD 100.000 çıkar, 1.000.000 USD’lik bir projede NBD 90.000 çıkarsa NBD hesabı 1.projenin daha karlı olacağını bize söyleyecektir. Oysaki 1. proje meblağ olarak daha karlı olmasına rağmen karlılık oranı olarak 2.ye göre oldukça düşüktür.

 

KIb(%16) = 1,11

KIc(%16) = 1,08

KIa(%16) = 0,99

KId(%16) = 0,91

 

KIb(%18)  = 1,08

KIc(%18)  = 1,01

KIa(%18)  = 0,92

KId (%18)  = 0,87

 

KIb(%20)  = 1,05

KIc(%20)  = 0,94

KIa(%20)  = 0,86

KId (%20)  = 0,83

 
Görüldüğü gibi sıralamalar oldukça değişmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Merhaba kıymetli okuyucularım,
Yorumları denetlemeden siteye koyamıyorum. Maalesef uygun olmayan içerikler paylaşan kullanıcılar oluyor ve bunun siteyi ziyaret eden insanları olumsuz etkilemesini istemiyorum. Vaktimin darlığından her zaman yorumlarınıza da yanıt veremiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim.