31 Ekim 2012 Çarşamba

Memzuç Bilgileri Üzerinden Finansal Analiz

Memzuç TCMB tarafından bankalara sağlanan ve işletmenin bankalardaki toplam limit ve riskini gösteren, aynı zamanda işletmenin gecikmelerini ve çalıştığı banka sayısını da ifade eden bir sistem olarak tanımlanabilir. Söz konusu sistem genellikle bir program vasıtası ile TCMB’den ilgili verilerin çekilmesini sağlamaktadır. Söz konusu programlar işletmeler ile ilgili yukarıdaki bilgileri vermesinin yanında programın içeriğine göre aşağıdaki bilgileri de verebilmektedir:
 • İstenilen iki tarih arasında limit veya riski %(X) üzerinde artan firmalar listesi
 • İstenilen iki tarih arasında nakit veya toplam risk doluluğu %(X) üzerinde olan firmalar  listesi
 • Gayri nakit limiti azalırken, nakit limiti artan firmalar listesi
 • Nakit, gayri nakit veya toplam kredi limitleri azalan firmalar listesi
 • Seçilen firmanın istenilen iki tarih arasında memzuç kredi ve risk bilgileri
 • Memzuç kredi ve risk doluluğu tablosu
 • Finansman konu koduna göre TL/Döviz nakit risk oransal gelişimi
 • Nakit limit ve riski en büyük ( X ) adet firma listesi
 • Gayri nakit limit ve riski en büyük ( X ) adet firma listesi
 • Toplam limit ve riski en büyük ( X ) adet firma listesi
 • Verilen risk kodlarında bakiyesi bulunan firmalar listesi
 • Son aya göre çalıştığı banka sayısı (X) adedin üzerinde artan veya azalan firmalar listesi
 • Faiz taahhüt ve temerrüt faizi veya faiz ve komisyon reeskont kolonunda bilgi olan firmalar listesi
 • Finans konusu koduna göre karşılaştırmalı toplamlar raporu (Şube , Banka, Bölge Bazında)
 • Nakit limiti ( X ) TL üzerinde olan firmaların kısa,orta ve uzun vadeli kredi dağılımı
 • Toplam riske / limite göre genel portföy analizi
 • Bankanın Risk/Limitinin %x’ ini oluşturan firmalar
 • Şube /Bölge banka bazında risk limit bilgileri
 • Firma rating dereceleri, şube yetki kodları, firma tipleri, firma müşteri temsilcisi bilgilerine göre de rapor alınması da mümkündür.
Bunun yanında işletmelerin riskleri memzuç ekranlarında çeşitli risk gruplarında gösterilmektedir. Bu gruplar da temelde aşağıdaki şekilde numaralandırılmaktadır:
 • 100- Nakdi krediler
 • 120- Tüketici finansman kredileri
 • 150- Nakdi krediler (yabancı para)
 • 200- Teminat mektupları
 • 203- Çek-taahhüt kredileri
 • 250- Teminat mektupları (yabancı para)
 • 252- Akreditif
 • 300- Tasfiye olunacak alacaklar
 • 400- Tahviller
 • 500- Finansman bonosu
 • 600- Leasing
 • 700- Faktoring
Memzuç kayıtlarının erken uyarı sinyali olarak kullanılabilmesinin ardında bazı genel kurallar yatmaktadır. Bunlardan aşağıda gösterilmektedir:
 • Banka sayısının her geçen ay artması, işletmenin içinden çıkmadığı bir finansman sarmalına girdiğini gösterebilir.
 • İşletmenin risklerinin toplamının limitlerinin toplamına oranı oldukça yüksek ise işletme bazı bankalara ciddi oranda bağımlı demektir. Bu da pazarlık gücünün zayıfladığını göstermektedir.
 • İşletmenin mali borçları ile memzuçta gösterilen risklerin tutarlı olması gerekmektedir. Eğer bunlar birbirinden farklı ise işletmenin mali verilerinde kayıtdışılık olabileceği düşünülebilir.
 • Memzuçta yer alan 200, 250 ve 252’de yer alan kalemlerdeki riskin düşüp 100 ve 150 gibi kalemlerde artış olması durumunda işletmenin tahhütlerini yerine getirememesi nedeniyle bankalarca karşılanmış olduğu anlamına gelebilecektir.
 • İşletmenin 300’lerde yer alan risklerinin artmaya başlaması
 • İşletmenin temerrütte yer alan risklerinin artmaya başlaması
 • İşletmenin 100 ve 150’lerde yer alan risklerinin azalıp 700’lerde yer alan risklerinin artmaya başlaması dolayısı ile bankalardan temin edilemeyen finansmanın ancak faktoring kurumlarından alınabilmesi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Merhaba kıymetli okuyucularım,
Yorumları denetlemeden siteye koyamıyorum. Maalesef uygun olmayan içerikler paylaşan kullanıcılar oluyor ve bunun siteyi ziyaret eden insanları olumsuz etkilemesini istemiyorum. Vaktimin darlığından her zaman yorumlarınıza da yanıt veremiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim.