26 Haziran 2014 Perşembe

Müşterinin Mobil Uygulamalar Üzerine Eğitimi

Bir mobil uygulamayı ilk defa açtığınızdaki deneyim çeşitli sebepler ile önem taşımaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.
·           Uygulamanın nasıl kullanılacağının anlaşılması & öğretilmesi
·           Müşteri desteği ihtiyacını etkilemesi
·           Müşterilerin uygulamayı tekrar kullanma ihtimalini arttırması

Bu deneyimi geliştirmek adına alınabilecek bir dizi aksiyon var. Bunlar aşağıdaki gibidir;

Okuyarak Değil, Deneyerek Eğitim

Mobil uygulamalar yapısı itibari ile kullanıcılara hız vaat eden programlardır. Uygulamaların ilk açılışlarında genelde tanıtım metinleri ve görselleri yer alır. Bu ekranlar, genelde kullanıcı istesin, istemesin mutlaka görmesi ve geçmesi gereken ekranlardır.

 Ancak uygulamanın nasıl çalıştığını okutarak öğretmeye çalışmak yerine kullanıcıları uygulamayı denemeye yönlendirmek daha iyi bir eğitim yoludur. Bunun için işaretler, efektler veya uygulamanın doğal yapısı içerisinde içerikler kullanılabilir.

 
 
 
 
Zorunluluk Değil, Seçenek

Bu eğitim yaklaşımı (deneyerek öğrenme) kullanıcılara görsel, dokunsal veya işitsel bir tecrübe katacaktır. Hızlı olması gereken mobil uygulamanın hızını, doküman okutarak yavaşlatmayacaktır. Üstelik bu yaklaşım kullanıcının mutlaka görmesi gereken ekranlar olmayacak, kullanmak kullanıcının isteğine kalacaktır.

Demo sunmak

Üyelik adımları uzun ve zahmetli olan uygulamalarda (mobil şube gibi) uygulamayı tanımak için kullanıcıları sisteme dahil etmek zorunda bırakmamak, onları sisteme dahil olmaları için cesaretlendirecektir. Dolayısıyla demo fonksiyonu ile uygulamanın nasıl kullanıldığının anlaşılması sağlanabilecektir. Tabi demodaki örnek bilgilerin temel fonksiyonları gösterir nitelikte olması gerekir. Ayrıca uygulama girişinde net olarak Giriş, Kayıt ve Demo seçeneklerini sunmak kullanıcıların işini kolaylaştıracaktır.

Uygulamayı ilk kullanırken, uygulama adımlarında kullanın o anda ne yapması gerektiği konusunda rehberlik etmek, kullanıcının ne yaptığının farkında olarak süreci takip etmesini sağlayacaktır. Bu rehberlik, kullanıcı süreci öğrendikten sonra gerekli olmayacağından ilk kullanım için uygulanması daha uygundur.
 
Hazırlayan: H.Furkan Kesler
 
 
 
 
 

Internet Trendleri ve Bankacılığa Yansıması

İlk defa geçen sene yayınlanan ve bu yıl daha geniş çaplı hazırlanan Kleiner Perkins Internet Trends raporu, dünya çapında internet kullanıcı sayısı artışında yüzde 10′un altında, akıllı telefonlarda ise yüzde 20 oranında bir büyüme oranı ortaya koymaktadır. Tabletlerde büyüme oranı yüzde 52 olarak gerçekleşmiş olup mobil veri trafiği ise son 1 yılda yüzde 81 oranında büyümüştür.Dünyada 3 yıldır hızlı büyümesini devam ettiren tablet kullanımının artışının devamı gelecek gibi görünüyor.


Ülke bazında, kullanıcıların öncelikli cihaz tercihlerinde baktığımızda ülkemizde cep telefonu kullanımının tablet ve bilgisayarlara göre çok daha fazla kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla dünya çapındaki tablet yükselişinin ülkemizi diğer ülkelere göre daha az etkilemesini bekleyebiliriz. Ülkemizde cep telefonu kullanımının bilgisayar’dan fazla olduğu görülmektedir.

Ayrıca dizüstü ve masaüstü bilgisayar satışlarının da düşüşe geçmesi, yapacağımız yatırımları nasıl yöneteceğimiz hakkında bize fikir vermektedir. Buna göre bankalar aşağıdaki sıra ile yatırımlarını gerçekleştirmelidirler:

·         1.öncelikli kanal mobil olarak düşünülebilir.

·         2.öncelikli kanal internet şube olmalıdır.

·         3.öncelikli kanal ise tablet olarak belirlenebilir.

Satış rakamlarına bakarak, yeni yatırımların bilgisayar kanalından ziyade, mobil ve tablet cihazlara yönlendirmek daha doğru olacaktır.
Hazırlayan: H.Furkan Kesler

Mobil Uygulamalar Üzerine Pazarlama Planları

Gerek bankacılıkta gerekse de diğer müşteri deneyiminin oldukça önemli olduğu sektörlerde mobil uygulamalar oldukça popular hale gelmeye başlamıştır. Mobil uygulamalar firmalar için stratejik ürünler halini aldıkları için, resmi bir pazarlama planları olmalıdır. Bu plan 10 adımdan oluşmaktadır:

1.   Mobil uygulama sahiplerini bir araya getirmek ve tek bir ekip olarak yönetmek

Büyük organizasyonlarda mevcut mobil uygulamaların pazarlama stratejilerinin hangi birimler tarafından sahipleneceği konusunda yaygın olarak bir belirsizlik görülür. Bu karışıklığı ortadan kaldırmak için tüm uygulama sahiplerinden oluşan bir takım oluşturulmalıdır.

2.   Uygulama alt yapısına göre pazarlama kaynağı ayırmak

Mobile Marketing Association verilerine göre firmalar pazarlama bütçelerinin yüzde birinden daha azını mobil reklamlara ayırıyorlar. Fakat ROI’ye bakılacak olursa pazarlama bütçelerinin %7-9 kadarı mobil pazarlamaya ayrılabilir durumdadır.

3.   Uygulama merkezli pazarlama hedefleri belirlemek

Uygulama ile ilgili somut hedefler belirlenmelidir. Bu hedefler uygulama marketindeki sıralama, market kategorileri arasındaki sıralama, indirme sayısı, indirme başı maliyet, sadık kullanıcı kazanımı, gelir, organik kullanıcı kazanımı, temel anahtar göstergeler (tıklama sayısı, oturum uzunluğu, uygulama için satın alma vb), uygulama performansı gibi bir çok alanda olabilir.

4.   Mobil ortamda uygulama pazarlamak

Bazı markalar mobil uygulamalarını sahip oldukları web sitesi ya da fiziksel mağaza/şubelerinde tanıtmanın yeterli olduğunu düşünürler. Fakat bu kanallardan tanıtım yeterli değildir. Mobil reklam ağlarında mutlaka bulunulmalı ve müşterilere bu mecralardan da ulaşılmalıdır.

5.   Uygulama marketinde sıralama hedeflemek

Organik kullanıcılar, ücretli reklamlara tıklayarak uygulamaya yönelen ve indirenlerin aksine, uygulama marketlerini gezerken doğal olarak uygulamaları gören ve indiren kullanıcılardır. Dolayısıyla organik müşteri kazanabilmek için uygulama marketlerinde üst sıralarda yer almak hedeflenmelidir. Bir uygulama ne kadar çok indirilirse o kadar çok üst sıralarda yer alır. Çok indirilmek ise ücretli reklamlar ile sağlanabilir.

6.   Sadık müşterileri hedeflemek

Sadık kullanıcılar ROI’ye dönüşen davranışlar sergilerler. Bu davranışlar uygulamayı sürekli kullanmak, uygulama içi satın alma yapmak, sipariş vermek, e-mail bültenine kaydolmak, finansal bir işlem gerçekleştirmek veya firmanın metriklerine göre hareket etmektir. Veriler bir uygulamanın indirildikten bir ya da iki hafta sonra silindiğini gösterdiği için sadece uygulamanın indirilmesi aktif pazarlama için yeterli değildir. Yüksek indirme sayıları bu yüzden sadece yüksek müşteri kaybının bir yüzdesini oluşturur. Dolayısıyla sadık müşterileri tespit etmek ve hedeflemek için gerekli teknolojileri kullanmak gereklidir.

7.   Optimizasyon Teknolojileri kullanarak pazarlama performansını artırmak

Mobil reklamlarda hedeflemeler klasik pazarlama hedeflemelerinden daha basit ve az sayıda kriter ile gerçekleştirildiği için hangi reklamın hangi mecrada daha maliyetli olacağını ve ne kadar bütçe gerekli olduğunu belirlemek daha kolaydır. Bunu belirlemek için çeşitli algoritmalar ile optimizasyon yapılır ve bu algoritmalar gün, saat, cihaz, işletim sistemi, coğrafi bilgiler gibi değişkenleri kullanabilir.

8.   Güvenilir bir mobil pazarlama ortağı seçmek

Mobil pazarlama, dijital pazarlamadan daha spesifik ve özel yetenek gerektiren bir alan olduğu için partnerler dikkatle seçilmelidir.

9.   Test et, öğren, uygula, tekrarla

Stratejileri deneyerek öğrenmek ve hataları gidererek uygulamaya devam etmek pazarlamacıların geleneksel bir kuralıdır fakat mobil dünyada fırsatlar çok çabuk geliştiği ve değiştiği için sürekli test etmek ve öğrenmek döngüsüne takılıp kalma handikapı bulunur. Bu yüzden mükemmel bir strateji oluşturmayı beklemeden mevcut stratejileri en iyi şekilde uygulamak gereklidir. Stratejiler test edilirken bir yandan da yeni medya kaynakları denenmelidir. Bu şekilde mevcut pazarlama kanallarında bulunmayan yeni potansiyel müşterilerin kazanılacağı yeni mecralar da yakalanmış olacaktır.

10. Uygulama geliştiricileri ve iş sahipleri ile düzenli geribildirim döngüleri oluşturmak

En iyi şekilde pazarlanmış uygulamalar bile günün sonunda kullanıcısına bir değer katmamış ise uzun vadede başarılı olamayacaktır. Bu yüzden uygulamalar düzenli bir şekilde güncellenmeli ve bu şekilde kullanıcıların uygulama ile olan etkileşimi sürekli hale getirilmelidir. Pazarlamacılar, uygulama sahipleri ile düzenli olarak bir araya gelerek birbirlerine geri bildirim vermelidirler. Bu bildirimler şu başlıklar altında olabilir:

a. Metriklerin raporlanması: İndirme sayısı, market sıralaması, kategori sıralaması, indirme başı maliyet vb

b.  Uygulama açılış sayfası: Ekran görüntüleri, uygulama tanıtım metinleri, ikon, puanlar vb.

c.   Uygulama tutarlılığı: Farklı departmanlar tarafından yayınlanan uygulamalar varsa bu uygulamalar arasında ikon, birbirlerine yönlendirme gibi açılardan bütünsel bir kullanıcı deneyimi verilmelidir.

d.  Reklam testleri: Yeni ülkelerde reklamlar vererek yeni pazarlar araştırılmalıdır.

e.   Dönüşüm oranları: Eğer uygulama beklenen kullanıcı etkileşimi ve ROI’yi yakalayıp yakalamadığını tespit edebilmek için uygulama kullanım ve dönüşümleri izlenmelidir.
Hazırlayan: Fatma Gizem Gündoğdu
 

Yeni Nesil Müşteri Deneyimi: Multichannel yerine Omnichannel

Tek kullanıcı deneyimi anlamına gelen Omni Channel, dijitalleşmenin imkanlarıyla kullanıcılara kanal bağımsız yani tüm platformlarda tek bir deneyim yaşatırken temelde fiziki kanalların da desteklenmesi anlamına geliyor.  Yani kullanıcılar perakendeden çağrı merkezine kadar tüm kanallarda aynı deneyimi yaşıyor. Omni-channel ile pazarlama stratejileri artık kanal bağımlı değil, marka bağımlı hale geliyor. Internet of things kavramından da beslenen omni-channel değişen kullanıcı deneyiminin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Burada amaç, tüketiciyle bütün kanallar üzerinden iletişime geçmektir.

Teknolojinin sağladığı olanaklar sayesinde artık insanlar sanal dünya ile gerçek dünyayı birlikte yaşıyor ve 7’den 70’e herkes her an internet erişimine sahip olduklarından demografik verilerin pek bir önemi kalmamış gözüküyor. Mobil kullanımının ve internet hızının bu kadar artması, sosyal medyanın hükümetlerin dahi kararlarını etkiler hale gelmesi, hizmet sunanları da doğal olarak etkiliyor. Her an her yerde istediği herhangi bir hizmeti kullanabilme isteği, daha önceleri her platformun kendine özel müşterilerinin istekleri doğrultusunda tasarlanan multi-channel politikasını evrimleştirerek Omni-Channel’a dönüştürüyor. Hizmet sunan şirketler müşterilerinin bu davranışları sonucunda sahip oldukları kanalları (multi-channel) birbirlerine tam entegre ederek tek bir kanal (Omni-Channel) deneyimi sunmaya mecbur kalıyor ya da kalacak gözüküyorlar. Online ve offline(yani dijital ve geleneksel) kanalları arasındaki entegrasyonu sağlayan şirketler başarıya daha yakın gözüküyorlar.

 Sonuç olarak, omni-channel geleneksel kanalların tümüyle yok olması anlamına gelmiyor, aksine dijital pazarlamanın sunduğu imkânlar fiziki kanalların güçlenmesine hizmet etme rolü üstleniyor. Fakat, internet bankacılığından sonra kullanıcılarının çoğu internet şubeye kayan bankalar da evrimleşerek ileride daha sofistike ve özel hizmet veren kurumlar haline gelecek gözüküyor.
 
Hazırlayan: Ebru Yıldırım

Yeni bir Digital Para Birimi: Dogecoin

Dogecoin açık kaynak, bitcoin kombinasyonu bir tür elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde ortaya çıkmıştır. Dogecoin diğer internet para birimlerine göre daha hızlı bir üretim trendiyle başlangıç yapmıştır ve 2014 sonuna kadar pazarda yaklaşık 100 milyar adet Dogecoin olacağı öngörülmektedir. Daha sonrasında ise her yıl 5.2 milyar adet dogecoin üretilmesi planlanmaktadır. Henüz ticari anlamda kullanımı az olmasına rağmen, sosyal medya kullanıcılarının internet üzerinden bahşiş ve bağış yapmak için kullanmalarıyla birlikte dogecoin ilgi görmeye başlamıştır.

Dogecoin kullanabilmek için 3 adımda dogecoin cüzdanı oluşturulmaktadır. Burada 3 tip cüzdan mevcuttur;

1.       Desktop Wallet

2.       Phone Wallet

3.       Online Wallet

Bu 3 çeşitten birini seçip işletim sisteminize göre kurulum yaptıktan sonra dogecoin wallet’ı kullanmaya başlıyorsunuz. Dogecoin gönderip, alabiliyorsunuz ve geçmiş işlemlerinizi görebiliyorsunuz. Dogecoin’in geçerli olduğu tüm e-ticaret platformlarında kullanabilirsiniz. Dogecoin hesaplaması yapmak için; http://dogepay.com/ buradaki aracı kullanabilirsiniz.


Hazırlayan: Ebru Yıldırım

Dünyada Nisan Mayıs 2014 Dönemine Ait Bazı Ekonomik Gelişmeler

Ülkemizde ve dünyada Nisan Mayıs 2014 dönemine ait bazı ekonomik gelişmelerin raporlandığı bu çalışmada özellikle Dünya Gazetesinden alınan bilgiler derlenmiştir. Araştırmacılara çalışmalarında kolay sağlamasını dilerim.

·         Almanya Merkez Bankası bankanın sahip olduğu 3 bin 387 ton altını İngiltere ve New York’tan ülkesine getirmeme kararı aldı. Bu piyasalarda çok rahat bu altınları dövize çevrilebileceği belirtildi.

·         S&P Brezilya’nın kredi notunu BBB-‘ye düşürdü.

·         Amerikan bankacılık devi Goldman, FED faizleri 2016’ya kadar arttırmayacağını iddia etti.

·         İngiltere ve Çin Merkez Bankaları yuan işlemleri için banka kuracaklar.

·         FED Başkanı Janet Yellen gelişmek olan ülkelerin paralarının dolar karşısında yükselişe geçeceğini belirtti.

·         Küba’da kritik yabancı yatırım yasası geçti. Yıllık büyümeyi yüzde 7’ye çıkarmak için yabancı yatırımcılar için vergi indirimi ve 8 yıl süreli vergi muafiyeti meclisten oy birliği ile geçti.  Euro bölgesi enflasyonu martta yüzde 0.5 ile tahminlerin altında kaldı.

·         ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen ekonomik büyümenin henüz arzu edilen düzeyde olmadığı belirtti.

·         AB Maliye Bakanları Yunanistan’a verilecek 8.3 milyar euroluk kredi dilimini onayladı.

·         Amerikan Fon News’e röportaj veren IMF Başkanı Avrupa Merkez Bankasına Euro Bölgesindeki düşük enflasyon riskini gidermesi çağrısını yineledi.

·         Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Moody’s Ukrayna’nın Caa2 olan devlet tahvili kredi notunu Caa3 yaparak düşürdü. Not görünümünü ise negatif olarak teyit etti.

·         Dallas FED Başkanı FED tahvil alımlarında azaltım politikasını cari hızla uygulamaya devam etmesi halinde üçüncü parasal genişleme programının ekim ayında tamamlanacağını belirtti.

·         Çin’deki nakit sıkışıklığı borç senetlerini arttırdı. Çin’de özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların kredi için Tayvan’daki finans kuruluşlarına başvuru yaptığı iddia ediliyor.

·         Dünya Bankası Çin ekonomisinin büyüme tahminlerini kısmen düşürdüğünü açıkladı.

·         Ünlü yatırımcı Mark Mobius Ukrayna’nın NATO ve Avrupa’nın dikkat çekmesiyle Doğu Avrupa’ya gelen yatırımların artmasını sağlayacağını söyledi.

·         ABD hükümeti Rusya’nın ister açık ister gizli olarak Ukrayna’nın doğusuna girmesi halinde bunun gerginliği çok ciddi biçimde artıracağı uyarısında bulundu.

·         ABD’nin faiz arttırımı görünümüyle ve düşük enflasyon beklentileriyle altın fiyatlarının bu sene düşüşe devam etmesiyle değerli metal Morgan Stanley’nin en az tercih edilen emtia varlıkları arasına girdi.

·         IMF’ye göre Türkiye 2014’te yüzde 2.3 büyümesi öngörülüyor.

·         Amerikan Merkez Bankası’nın son toplantı notları erken faiz artırımı beklentisini boşa çıkardı. Düşük faiz politikasının bir süre daha sürdürüleceğine dair eğilim altın fiyatlarını destekledi.

·         Dünyanın en büyük ekonomilerinin oluşturduğu G 20 zirvesinde üye ülkeler ekonominin büyüme hızını önümüzdeki 5 yılda mevcut trend değerinin yüzde 2 üzerine çıkarma konusunda kararlılıklarını teyit etti.

·         Bank of America Merrill Lynch sonbaharda ABD Borsalarında yüzde 10-15’lik düzeltme öngördü. Dr. Kıyamet lakaplı İsviçreli yatırımcı Faber’de 12 ay içinde çöküş beklediğini söyledi.

·         Dünyanın en zengin dördüncü kişisi Warren Buffett üç ayda Coca Cola portföyü yüzünden 1 Milyar Dolar kaybetti.

·         Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin’de konut satışları ve yeni emlak inşaatı ilk çeyrekte yüzde 25 düştü. Ülke ekonomisi de birinci çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü. 2014 resmi büyüme yüzde 7,5’ti.

·         Avrupa Birliği istatistik ofisi Eurostat verilerine göre mart ayı enflasyonu yüzde 0,5 ile beklentilere uygun sonuç çıktı.

·         Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch 2014’ün gelişen ülkelerdeki bankacılık sektörü için zor bir yıl olacağını belirtti. Fitch gerekçe olarak yavaşlama yüksek faiz ve bazı ülkelerdeki politik belirsizliği gösterdi.

·         Fransa’da sosyalist hükümetin bütçe açığını azaltmak için hazırladığı 50 Milyar Euro tutarındaki tasarruf paketini mecliste oylanacağı açıklandı.

·         Londra merkezli ekonomi ve iş araştırmaları merkezi bu yıl İngiliz ekonomisinin yüzde 3,1 büyüme kaydedeceği öngörüsünde bulundu.

·         Avrupa'nın doğalgaz konusunda Rusya bağımlılığını azaltmak amacıyla Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınacak olan Türkmenistan doğalgazına yönelmesi ile ilgili olarak, anlaşmanın Rusya ve İran'ın etkisiyle yakın bir gelecekte gerçekleşmesinin mümkün olmadığı düşünülüyor.

       Avrupa Parlamentosu seçimleri, borç krizi ve işsizlik sorunu sebebiyle birlik ve Euro karşıtı partilerin zaferiyle sonuçlandı.

       AP seçimlerinde aşırı sağın birinci çıkmasıyla Ulusal Cephe'nin lideri Le Pen'in gündemindeki maddelerden biri de Türkiye'nin AB’ye girme konusunda, Fransa'nın veto hakkının arkasında durması.

       İngiltere'nin kaya gazı üretimine yönelik yatırımı 33 milyar euroya ulaşacak ve bunun sonucunda 64 bin kişiye istihdam sağlanmış olacak.

       Japonya'nın net dış varlıklarının büyüklüğü zayıf yeninin de yardımıyla 2013 sonu itibariyle 3.2 trilyon dolara ulaştı. Bu sonuçla Japonya, 23 yıldır dünyanın en büyük finansörü olmayı sürdürdü. Japonya'yı, 2 trilyon dolarla Çin ve 1.9 trilyon dolarla Almanya takip etti.

       Ukrayna'nın yeni devlet başkanı olan Petro Poroshenko’nun ayrılıkçılarla mücadeleyi hızlandıracağını açıklaması üzerine Rus hisse piyasası gerilerken ülkenin parası ruble değer kaybetti.

       Avrupa Merkez Bankası üyesi Yves Mersch, haftaya yapılacak toplantıda düşük enflasyon ve düşük kredi büyümesi ile mücadele kapsamında, seçeneklerden birinin ucuz uzun vadeli fon sağlanması diğerinin de mevduat faizi de dahil olmak üzere faizlerin düşürülmesi olduğunu söyledi.

       Doların güçlenmesi ve Ukrayna seçimleri sonrası azalan güvenli liman ihtiyacı ile birlikte altın fiyatları son 3.5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

       Çin’ den AB’ye uzanacak bir ticaret bloğu olan Avrasya Ekonomik Birliği anlaşması Rusya, Kazakistan ve Belarus arasında imzalandı.

       Bu birliğin toplam büyüklüğünün 2.2 trilyon dolar dolayında olduğu ve 2030 yılına kadar entegrasyona 900 milyar dolar katkıda bulunması bekleniyor.

       Ayrıca, Avrasya Birliği kendi ortak parasını basacak ve adı “altın” olacak. Dünya'nın önemli enerji ihracatçıları arasında yer alan Rusya ve Kazakistan'ın ortak para kullanmasının doların rezerv para konumuna zarar vereceği düşünülüyor. 

       Fransız fütürist ekonomist Jacques Attali, son 25 yıla bakıldığında Dünya'nın 7 yıl arayla bir krizle karşı karşıya kaldığını göz önünde bulundurarak,  gelecek krizin 2015 yılında gerçekleşeceğini ve bu krizin eğer hazırlık yapılmazsa Avrupa için öncekilerden daha kötü olacağını belirtti.  

·           San Francisco FED Başkanı John Williams istihdam ve enflasyonun faiz artırımına başlamak için olması gereken yerde olmadığını bu nedenle faiz artırımının 1 yıldan daha uzun zaman alacağını gelecek yılın ikinci yarısında beklediğini kaydetti.

·           Yatırım amaçlı altın talebinin hız kestiği ilk çeyrekte mücevher talebi artış gösterdi, merkez bankalarının alımı da devam etti. Altın fiyatlarındaki düşüş ise talebin parasal değerini % 21 geriletti.

·           Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından yayınlanan rapora göre 2014 ilk çeyrekte global altın talebi 2013 yılının aynı dönemine göre çok fazla değişim göstermeyerek 1.074 ton oldu.

·           Türkiye’de ilk çeyrekte altın takı talebi %12 geriledi ve 5 yıllık ortalaması 17.4 tonun % 17 altında gerçekleşti.

·           Merkez bankaları 2014 ilk çeyrekte alımlarına devam etmelerine rağmen (122.4 ton) geçen yılın aynı dönemine göre %6 geriledi. Burada en büyük sürpriz Irak Merkez banka’sının rezervine 36 ton altın eklediği açıklaması oldu.

·           Avrupa Komisyonu, JPMorgan, HSBC, Credit Agricole bankalarına yönelik “Euro faiz türevlerinde normal fiyatlandırma bileşenlerini tahrif etmeye dönük gizli anlaşmaya dayalı şema uyguladığı” gerekçesiyle soruşturma başlattı.

·           Dünya’nın en büyük petrol üreticilerinden Libya’da ordu ile silahlı gruplar arasında süren çatışmanın petrol fiyatlarını 5 dolar artıracağı tahmin ediliyor.

·           FED’in varlık alımlarına son vermesinin hisse piyasasında %15-20 oranında düşüşe yol açacağı tahmin ediliyor.

Hazırlayan: Tunahan Öz ve Muhammed Oral