31 Ekim 2012 Çarşamba

İşletmelerin Kullandığı Mali Tablolar

Mali veriler denildiğinde aklımıza ilk gelenler bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablosudur. Fakat bunun yanında mizan da bankacılıkta sıklıkla talep edilen bir finansal tablodur. Söz konusu tabloları tanımlamak istediğimizde; bilançonun işletmenin belirli bir tarihteki mali yapısını gösteren bir mali tablo olduğunu ifade edebiliriz. Bilanço, düzenlendiği tarih itibariyle işletmenin sahip olduğu varlıklarını ve bunların kaynaklarını (öz kaynak+ yabancı kaynak) gruplandırılmış ve özet olarak türleri ve tutarlarıyla gösterir. Burada görüldüğü gibi anlık bir mali tablodan bahsedilmektedir. Kısaca söylemek gerekirse bilanço belli bir tarihte çekilmiş fotoğraf gibidir. Bu fotoğrafta yer alan aktifler ve pasifler o anın görünümünü içermektedir ve bunlar birbirlerine eşittirler.[1]

Gelir tablosu işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karını veya dönem net zararını gösteren tablodur. Bu tablonun bilançodan farkı belli bir anı değil belli bir dönemi göstermesidir.[2] Bu dönem bir yıl olabileceği gibi daha düşük bir zaman dilimi de olabilir.

Son olarak da finansal tablolar arasında en çok kullanılan bir diğer tablo nakit akım tablosudur. Bu tablo, işletmenin nakit kaynaklarını ve onların nerelerde kullanıldığını göstermektedir.[3] Bu tabloda yer alan nakit akımları temelde üç farklı yer ile ilgili olabilir:
·         Faaliyetlerden sağlanan nakit akımları
·         Yatırımlardan sağlanan nakit akımları
Finanstan sağlanan nakit akımları


[1] Ronald C. Spurga, Balance Sheet Basics: Financial Management for Nonfinancial Managers, ABD: Ronald C. Spurga, 2004, s.7.
[2] Linda Pinson, Keeping the Books: Basic Recordkeeping and Accounting for the Successful Small Business, ABD: Kaplan Publishing, 2007, s. 66.
[3] S.B. Costales ve Géza Szurovy, The Guide to Understanding Financial Statements, ABD: McGraw-Hill Professional, 1993, s.41.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Merhaba kıymetli okuyucularım,
Yorumları denetlemeden siteye koyamıyorum. Maalesef uygun olmayan içerikler paylaşan kullanıcılar oluyor ve bunun siteyi ziyaret eden insanları olumsuz etkilemesini istemiyorum. Vaktimin darlığından her zaman yorumlarınıza da yanıt veremiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim.