31 Ekim 2012 Çarşamba

Yatay ve Dikey Analiz Uygulaması

Örnek bir ABC İşletmesi mali verileri üzerinden yatay ve dikey analizin uygulamasını yapacağız.


ABC İşletmesinin Varlıkları


31.12.2011
31.12.2010

VARLIKLAR
TL
Dikey
Analiz
TL
Dikey
Analiz
Yatay
Analiz
Cari / Dönen Varlıklar
698.267.290
50
549.350.379
53
27%
   Hazır Değerler
34.947.777
3
27.845.601
3
26%
   Menkul Kıymetler (net)
1.091.960
0
517.901
0
111%
   Ticari Alacaklar (net)
158.831.026
11
132.414.332
13
20%
   İlişkili Taraflardan Alacaklar
355.901.946
26
288.164.975
28
24%
   Diğer Alacaklar (net)
2.162.584
0
2.478.425
0
-13%
   Stoklar (net)
121.505.159
9
90.329.696
9
35%
   Diğer Cari/Dönen Varlıklar
23.826.838
2
7.599.449
1
214%
Cari Olmayan / Duran Varlıklar
689.327.673
50
491.958.692
47
40%
   Ticari Alacaklar (net)
139.550
0
45.250
0
208%
   Finansal Varlıklar (net)
395.547.972
29
210.194.300
20
88%
   Pozitif/Negatif Şerefiye (net)
1.514.860
0
0
0

   Maddi Varlıklar (net)
281.362.606
20
277.128.334
27
2%
   Maddi Olmayan Varlıklar (net)
4.382.468
0
3.377.771
0
30%
   Ertelenen Vergi Varlıkları
6.380.217
0
1.213.037
0
426%
TOPLAM VARLIKLAR
1.387.594.963
100
1.041.309.071
100
33%


Öncelikle işletmenin aktif tarafına göz gezdirdiğimizde dönen varlıklar ile duran varlıkların hemen hemen aynı oranda seyrettiği anlaşılmaktadır. Fakat 2007 yılı içerisinde duran varlıkların önemi biraz daha fazla artmıştır. Ayrıca işletmenin stok, ticari alacak ve hazır değerlerinde de artışlar izlenmiştir. İleride bahsedilecek olan net satışlarda da ciddi bir azalma olduğu düşünüldüğünde özellikle stok ve ticari alacak kalemlerindeki artış işletmenin alacak ve stok devir hızında sıkıntı yaşamaya başlamış olabileceğini göstermektedir. Bunun yanında işletmenin finansal varlıklarında (bağlı değerler veya iştirakler) önemli artışlar gözlemlenmektedir. Bu durum işletmenin kaynaklarının grup şirketlerine aktarılması olarak nitelendirilebilir. Ayrıca maddi duran varlıkların da ağırlık olarak düşmesi işletmenin yakın zamanda bir yatırım yapması gerektiğini düşündürmektedir.

ABC İşletmesinin Yükümlülükleri


31.12.2011
31.12.2010

YÜKÜMLÜLÜKLER
TL
Dikey
Analiz
TL
Dikey
Analiz
Yatay
Analiz
Kısa Vadeli Yükümlülükler
525.391.213
38
354.566.349
34
48%
Finansal Borçlar (net)
229.108.516
17
156.113.177
15
47%
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net)
790.268
0
9.416.679
1
-92%
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
1.895.017
0
21.148.936
2
-91%
Ticari Borçlar (net)
96.513.710
7
50.960.282
5
89%
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
174.313.606
13
89.018.120
9
96%
Alınan Avanslar
6.556.481
0
5.394.604
1
22%
Borç Karşılıkları
10.757.426
1
10.447.013
1
3%
Diğer Yükümlülükler (net)
5.456.189
0
12.067.538
1
-55%
Uzun Vadeli Yükümlülükler
101.992.723
7
110.867.365
11
-8%
Finansal Borçlar (net)
61.729.100
4
77.308.000
7
-20%
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
4.063.681
0
1.361.788
0
198%
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
3.066.309
0
3.097.758
0
-1%
   Borç Karşılıkları
3.688.273
0
5.443.865
1
-32%
   Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
29.445.360
2
23.655.954
2
24%
ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR
44.070.800
3
38.904.243
4
13%
ÖZSERMAYE
716.140.227
52
536.971.114
52
33%
Sermaye
268.600.000
19
241.087.000
23
11%
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
(115.084.884)
(8)
(115.084.884)
(11)
0%
Sermaye Yedekleri
298.613.425
22
204.040.364
20
46%
Kar Yedekleri
103.120.982
7
69.615.550
7
48%
Net Dönem Karı/Zararı
116.054.667
8
89.159.093
9
30%
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
44.836.037
3
48.153.991
5
-7%
TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER
1.387.594.963
100
1.041.309.071
100
33%


İşletmenin yükümlülüklerine bakıldığında da özellikle kısa vadeli yükümlülüklerde artışlar göze çarpmaktadır. Bu artışta temel pay ticari borçlar ile banka kredilerinden ileri gelmektedir. Fakat bunun yanında uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımlarında da azalış olması firmanın likiditesini olumlu etkilemiştir. Yalnız burada belirtilmesi gereken önemli bir husus da işletmenin kısa vadeli yabancı kaynaklarının %48 gibi yüksek bir oranda artarken dönen varlıklarındaki artışın %27 ile sınırlı kalmasıdır. Bu sorunlu hale gelebilecek bir kredinin erken uyarı sinyali olarak nitelendirilebilir. Söz konusu durum bize finansal varlık yatırımının bir ölçüde bu artıştan finanse edilmiş olabileceği gösterir ki söz konusu durumda işletmenin likidite ihtiyacı artmış olabilir. Bunun yanında işletmenin grup şirketlerine olan borçları (ilişkili taraflara borçlar) artmıştır. Söz konusu durum grup şirketlerinden alınan malla karşılığı yapılan borçlardan kaynaklandığı ve maliyetinin düşük olduğu varsayıldığı için olumlu olarak nitelendirilebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Merhaba kıymetli okuyucularım,
Yorumları denetlemeden siteye koyamıyorum. Maalesef uygun olmayan içerikler paylaşan kullanıcılar oluyor ve bunun siteyi ziyaret eden insanları olumsuz etkilemesini istemiyorum. Vaktimin darlığından her zaman yorumlarınıza da yanıt veremiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim.