15 Ekim 2012 Pazartesi

Basel II'nin Türk Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkisinin Analizine Dair 2006-2008 Dönemine Ait Amprik bir Çalışma

Ülkemiz işletmelerinden olan ve Basel II düzenlemelerden en çok etkilenecek olması beklenen bankalarımızın kendi arasında sermaye yeterliliğinin karşılaştırılması ülkemizin Bankacılık sektörünün durumunu ortaya koyması açısından yararlı olacaktır.

Yapılan bu uygulama ile ülkemiz bankacılık sektörünün içerisinde yer alan bankaların kamu sermayeli bankalar, yatırım bankaları ve özel sermayeli bankalar şeklinde sınıflandırılması sonrasında her bir banka grubunun diğer gruptan anlamlı olarak fazla sermaye rasyosuna sahip olup olmadığı araştırılacaktır. Söz konusu sermaye rasyosu Basel II’de belirtilen Sermaye Yeterlilik Rasyosu olarak ele alınmıştır.

Bunun akabinde de 2006 yılından 2008 yılı dahil olmak üzere 3 yıl için sermaye yeterlilik rasyosunun gelişimi analiz edilecektir.

Yukarıda da belirtildiği gibi temelde aşağıdaki ilişkilere bakılacaktır:
·         Kamu sermayeli bankalar anlamlı olarak özel sermayeli bankalardan fazla sermaye yeterlilik rasyosuna sahip midir?
·         Kamu sermayeli bankalar anlamlı olarak yatırım bankalarından fazla sermaye yeterlilik rasyosuna sahip midir?
·         Özel sermayeli bankalar anlamlı olarak yatırım bankalarından fazla sermaye yeterlilik rasyosuna sahip midir?
·         2007 yılı bankacılık sektörü ortalama sermaye yeterlilik rasyosu 2006 yılından anlamlı olarak fazla mıdır?
·         2008 yılı bankacılık sektörü ortalama sermaye yeterlilik rasyosu 2007 yılından anlamlı olarak fazla mıdır?

Veri Seti


Veriler Türkiye Bankalar Birliği internet sitesinden alınmıştır. Bu veriler içerisinden yabancı bankaların ülkemizde açtığı şubeler, fona devrolmuş bankalar, birleşik fon bankası ve fazla bir faaliyeti bulunmayan yabancı bankalar çıkartılmıştır. Böylece aşağıdaki bankaların verileri esas alınmıştır.

Tablo 8. Araştırmada Verisi Kullanılan Bankalar

Kamu Sermayeli Bankalar
Özel Sermayeli Bankalar
Kamu Sermayeli Bankalar
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
İller Bankası
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Alternatif Bank A.Ş.
Türk Eximbank
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Anadolubank A.Ş.
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Tekstil Bankası A.Ş.
Diler Yatırım Bankası A.Ş.

Turkish Bank A.Ş.
GSD Yatırım Bankası A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.


Arap Türk Bankası A.Ş.


Citibank A.Ş.


Denizbank A.Ş.


Deutsche Bank A.Ş.


Eurobank Tekfen A.Ş.


Finans Bank A.Ş.


Fortis Bank A.Ş.


HSBC Bank A.Ş.


ING Bank A.Ş.


Millennium Bank A.Ş.


Turkland Bank A.Ş.Söz konusu veriler 2006, 2007 ve 2008 tarihleri için ayrı ayrı analiz edilmiştir

Uygulama Yöntemi


Uygulama’da her bir veri seti için 30’dan az veri gözlemlenebildiği için t testi gerçekleştirilmiştir.

Uygulama Bulguları


2006, 2007 ve 2008 yılları için Türkiye Bankalar Birliği’nden alınan veriler aşağıda gösterilmektedir.

Araştırmada Kullanılan Veriler


Öz kaynaklar / (Kredi + Piyasa + Operasyonel Riske Esas Tutar)

2008
2007
2006
Kamusal Sermayeli Mevduat BankalarıTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.
20,1
25,4
39,5
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
14,5
20,0
32,0
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
14,3
15,4
19,7
Özel Sermayeli Mevduat BankalarıAkbank T.A.Ş.
18,2
18,9
20,7
Alternatif Bank A.Ş.
14,1
14,6
12,7
Anadolubank A.Ş.
18,5
14,3
15,2
Şekerbank T.A.Ş.
14,7
16,8
16,7
Tekstil Bankası A.Ş.
17,9
13,2
14,2
Turkish Bank A.Ş.
34,5
31,9
50,2
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
17,7
14,9
14,3
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
16,1
15,4
14,1
Türkiye İş Bankası A.Ş.
15,2
20,5
23,9
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
15,7
13,7
12,3
Arap Türk Bankası A.Ş.
34,1
27,0
35,2
Citibank A.Ş.
17,9
16,8
13,0
Denizbank A.Ş.
17,2
13,2
15,5
Deutsche Bank A.Ş.
40,7
43,8
71,3
Eurobank Tekfen A.Ş.
17,9
21,8
16,9
Finans Bank A.Ş.
16,0
13,0
16,8
Fortis Bank A.Ş.
14,8
14,0
15,3
HSBC Bank A.Ş.
15,4
13,7
11,8
ING Bank A.Ş.
13,8
12,8
12,7
Millennium Bank A.Ş.
22,3
16,9
20,8
Turkland Bank A.Ş.
21,9
18,9
16,7
Kalkınma ve Yatırım Bankalarıİller Bankası
70,8
79,2
89,2
Türk Eximbank
104,9
99,7
126,9
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
79,2
91,2
208,2
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
35,6
42,2
61,4
Diler Yatırım Bankası A.Ş.
64,8
75,0
90,6
GSD Yatırım Bankası A.Ş.
49,2
30,6
41,5
İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
60,1
64,4
194,1
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
22,2
32,9
20,2
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
21,1
27,6
32,9

(Kaynak: TBB, “Seçilmiş Rasyolar”, www.tbb.org.tr )

2006 Yılı Uygulama Bulguları


2006 yılı için yapılan t testi aşağıdaki gibi kurgulanmıştır. Buna göre yapılacak hipotez testinde α=0,01 (%99) için öncelikle µKSB (Kamu Sermayeli Bankalar - KSB) > µÖSB (Özel Sermayeli Bankalar) durumu sınanacaktır.

Ho hipotezi = µKSB > µÖSB                 Hesaplanan t değeri > tkritik – tek kuyruk
Ha hipotezi = µKSB µÖSB                 Hesaplanan t değeri ≤ tkritik – tek kuyruk

2006 Verileri üzerinden KSB ile ÖSB T-testi


KSB
ÖSB
Ortalama
30,40662
20,97145
Varyans
100,085
213,0073
Gözlem
3
21
t İstatistiği
1,430476

t – kritik – tek kuyruk
4,540703Yapılan analiz sonucunda kamu sermayeli bankaların sermaye yeterlilik rasyosunun özel sermayeli bankalardan anlamlı olarak fazla olmadığı görülmektedir.

Daha sonra µKYB (Kalkınma ve Yatırım Bankaları - KYB) > µKSB durumu sınanacaktır.

Ho hipotezi = µKYB > µKSB                Hesaplanan t değeri > tkritik – tek kuyruk
Ha hipotezi = µKYB µKSB                Hesaplanan t değeri ≤ tkritik – tek kuyruk

2006 Verileri üzerinden KYB ile KSB T-testi


KYB
KSB
Ortalama
96,11768
30,40662
Varyans
4641,024
100,085
Gözlem
9
3
t İstatistiği
2,804401

t – kritik – tek kuyruk
2,821438Yapılan analiz sonucunda kalkınma ve yatırım bankalarının sermaye yeterlilik rasyosunun, kamu sermayeli bankaların sermaye yeterlilik rasyosundan anlamlı olarak fazla olmadığı görülmektedir. Fakat t istatistiğinin t – kritik tek kuyruğa çok yakın olması Ho hipotezinin de geçerli olabileceğini bize anlatmaktadır.

2006 için yapılacak son analizde de µKYB > µÖSB durumu sınanacaktır.

Ho hipotezi = µKYB > µÖSB                Hesaplanan t değeri > tkritik – tek kuyruk
Ha hipotezi = µKYB µÖSB                Hesaplanan t değeri ≤ tkritik – tek kuyruk

2006 Verileri üzerinden KYB ile ÖSB T-testi


KYB
ÖSB
Ortalama
96,11768
20,97145
Varyans
4641,024
213,0073
Gözlem
9
21
t İstatistiği
3,277116

t – kritik – tek kuyruk
2,896459Yapılan analiz sonucunda kalkınma ve yatırım bankalarının sermaye yeterlilik rasyosunun, özel sermayeli bankaların sermaye yeterlilik rasyosundan anlamlı olarak fazla olduğu görülmektedir.

2007 Yılı Uygulama Bulguları


2007 yılı için yapılan t testi 2006 yılındaki gibi kurgulanmıştır. Buna göre yapılacak hipotez testinde aynı α değeri için öncelikle µKSB > µÖSB durumu sınanacaktır.

Ho hipotezi = µKSB > µÖSB                 Hesaplanan t değeri > tkritik – tek kuyruk
Ha hipotezi = µKSB µÖSB                 Hesaplanan t değeri ≤ tkritik – tek kuyruk

2007 Verileri üzerinden KSB ile ÖSB T-testi


KSB
ÖSB
Ortalama
20,27388
18,38211
Varyans
25,48271
57,89156
Gözlem
3
21
t İstatistiği
0,563993

t – kritik – tek kuyruk
4,540703Yapılan analiz sonucunda kamu sermayeli bankaların sermaye yeterlilik rasyosunun özel sermayeli bankalarınkinden anlamlı olarak fazla olmadığı görülmektedir.

Daha sonra µKYB > µKSB durumu sınanacaktır.

Ho hipotezi = µKYB > µKSB                Hesaplanan t değeri > tkritik – tek kuyruk
Ha hipotezi = µKYB µKSB                Hesaplanan t değeri ≤ tkritik – tek kuyruk


2007 Verileri üzerinden KYB ile KSB T-testi


KYB
KSB
Ortalama
60,30666
20,27388
Varyans
766,0365
25,48271
Gözlem
9
3
t İstatistiği
4,137672

t – kritik – tek kuyruk
2,821438Yapılan analiz sonucunda kalkınma ve yatırım bankalarının sermaye yeterlilik rasyosunun kamu sermayeli bankalarının sermaye yeterlilik rasyosundan anlamlı olarak fazla olduğu görülmektedir.

2007 için yapılacak son analizde de µKYB > µÖSB durumu sınanacaktır.

Ho hipotezi = µKYB > µÖSB                Hesaplanan t değeri > tkritik – tek kuyruk
Ha hipotezi = µKYB µÖSB                Hesaplanan t değeri ≤ tkritik – tek kuyruk

2007 Verileri üzerinden KYB ile ÖSB T-testi


KYB
ÖSB
Ortalama
60,30666
18,38211
Varyans
766,0365
57,89156
Gözlem
9
21
t İstatistiği
4,472429

t – kritik – tek kuyruk
2,821438Yapılan analiz sonucunda kalkınma ve yatırım bankalarının sermaye rasyosunun, özel sermayeli bankalarının sermaye rasyosundan anlamlı olarak fazla olduğu görülmektedir.

2008 Yılı Uygulama Bulguları


2008 yılı için yapılan t testi önceki yıllar için yapılan analizler gibi kurgulanmıştır. Buna göre yapılacak hipotez testinde aynı α değeri için öncelikle µKSB > µÖSB durumunun diğer yıllarda olduğu gibi sınanması düşünülmüştür. Fakat bu hipotez, µKSB’nin µÖSB’den daha düşük olması sebebiyle aşağıdaki gibi oluşturulmuştur

Ho hipotezi = µÖSB > µKSB                Hesaplanan t değeri > tkritik – tek kuyruk
Ha hipotezi = µÖSB ≤ µKSB                Hesaplanan t değeri ≤ tkritik – tek kuyruk

2008 Verileri üzerinden KSB ile ÖSB T-testi


ÖSB
KSB
Ortalama
19,73659
16,29053
Varyans
54,93751
10,7684
Gözlem
21
3
t İstatistiği
1,383354

t – kritik – tek kuyruk
3,142668Yapılan analiz sonucunda özel sermayeli bankaların sermaye yeterlilik rasyosunun kamu sermayeli bankalarınkinden anlamlı olarak fazla olmadığı görülmektedir. Fakat diğer yıllara kıyasla kamu sermayeli bankaların özel sermayeli bankalara göre daha düşük bir sermaye yeterlilik rasyosu ile çalıştığı gözlemlenmektedir.

Daha sonra da µKYB > µKSB durumu sınanacaktır.

Ho hipotezi = µKYB > µKSB                Hesaplanan t değeri > tkritik – tek kuyruk
Ha hipotezi = µKYB µKSB                Hesaplanan t değeri ≤ tkritik – tek kuyruk

2008 Verileri üzerinden KYB ile KSB T-testi


KYB
KSB
Ortalama
56,42496
16,29053
Varyans
758,0126
10,7684
Gözlem
9
3
t İstatistiği
4,282896

t – kritik – tek kuyruk
2,821438Yapılan analiz sonucunda kalkınma ve yatırım bankalarının sermaye yeterlilik rasyosunun, kamu sermayeli bankalarının sermaye yeterlilik rasyosundan anlamlı olarak fazla olduğu görülmektedir.

2008 için yapılacak son analizde de µKYB > µÖSB durumu sınanacaktır.

Ho hipotezi = µKYB > µÖSB                Hesaplanan t değeri > tkritik – tek kuyruk
Ha hipotezi = µKYB µÖSB                Hesaplanan t değeri ≤ tkritik – tek kuyruk

2008 Verileri üzerinden KYB ile ÖSB T-testi


KYB
ÖSB
Ortalama
56,42496
19,73659
Varyans
758,0126
54,93751
Gözlem
9
21
t İstatistiği
3,937035

t – kritik – tek kuyruk
2,821438Yapılan analiz sonucunda kalkınma ve yatırım bankalarının sermaye yeterlilik rasyosunun, özel sermayeli bankalarının sermaye yeterlilik rasyosundan anlamlı olarak fazla olduğu görülmektedir.

Yıllar Arası Analiz


2006, 2007 ve 2008 yılları arasında sermaye yeterlilik rasyolarında bir iyileşme olup olmadığının analizi de bu kısımda gerçekleştirilmiştir.

İlk analizde 2007 yılındaki sermaye yeterlilik rasyolarının ortalamasının (µ2007), 2006 yılındaki sermaye yeterlilik rasyolarının ortalamasından (µ2006) anlamlı olarak fazla olup olmadığı araştırılmıştır.

Ho hipotezi = µ2007 > µ2006                 Hesaplanan t değeri > tkritik – tek kuyruk
Ha hipotezi = µ2007 µ2006                 Hesaplanan t değeri ≤ tkritik – tek kuyruk

2006-2007 Verileri T-testi


2007
2006
Ortalama
29,98805
42,32362
Varyans
585,0563
2426,031
Gözlem
33
33
t İstatistiği
-1,29138

t – kritik – tek kuyruk
2,408345Yapılan analiz sonucunda 2007 yılına ait verilerin ortalamasının 2006 yılından anlamlı olarak fazla olduğu hipotezi red edilmektedir. Hatta bu rasyoların geri gittiğini söylemek de doğru olacaktır.

İkinci analizde ise 2008 yılındaki sermaye yeterlilik rasyolarının ortalamasının (µ2008), 2007 yılındaki sermaye yeterlilik rasyolarının ortalamasından (µ2007) anlamlı olarak fazla olup olmadığı araştırılmıştır.

Ho hipotezi = µ2008 > µ2007                 Hesaplanan t değeri > tkritik – tek kuyruk
Ha hipotezi = µ2008 µ2007                 Hesaplanan t değeri ≤ tkritik – tek kuyruk

2007-2008 Verileri T-testi


2008
2007
Ortalama
29,42923
29,98805
Varyans
507,3151
585,0563
Gözlem
33
33
t İstatistiği
-0,09713

t – kritik – tek kuyruk
2,386037Yapılan analiz sonucunda 2008 yılına ait verilerin ortalamasının 2007 yılından anlamlı olarak fazla olduğu hipotezi red edilmektedir. Hatta bu rasyoların genel anlamda geri gittiğini söylemek de yanlış olmayacaktır.

Ülkemizdeki bankaların sermaye yeterlik rasyoları temel alınarak yapılan bu analize göre kalkınma ve yatırım bankalarının diğer banka gruplarına göre daha yüksek sermaye yeterlilik rasyoları ile çalıştıkları ifade edilebilir. Bu yıllar boyunca değişmemiştir. Bunun yanında yıllar geçtikçe ülkemiz bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu bir önceki yıla göre artmıştır hipotezi de 2006-2007 yılları arasında ve 2007-2008 yılları arasında her iki dönem için de reddedilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Merhaba kıymetli okuyucularım,
Yorumları denetlemeden siteye koyamıyorum. Maalesef uygun olmayan içerikler paylaşan kullanıcılar oluyor ve bunun siteyi ziyaret eden insanları olumsuz etkilemesini istemiyorum. Vaktimin darlığından her zaman yorumlarınıza da yanıt veremiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim.