3 Temmuz 2024 Çarşamba

“Dip” İsimli Kitaptan Notlar

Hepimiz iş veya özel hayatımızda çok zorlu dönemlerden geçmişizdir. Bu dönemler insanın karakterinin oturması, kendine güveninin artması ve başarıya doğru yol alabilmesi için bir fırsat sunarken, birçok insan bu dönemleri karamsar bir şekilde karşılayıp her şeyin bittiğini düşünebilir. 

Seth Godin'in "Dip" adlı kitabı, zorluklarla nasıl başa çıkılacağı, ne zaman vazgeçileceği ve ne zaman devam edileceği konularında değerli içgörüler sunar. 

Bu kitaptaki önemli düşünceleri maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:

1. "Dip" Kavramı: Dip, bir hedefe ulaşmadan önce karşılaşılan geçici zorluk ve engellerin olduğu dönemdir. Başarılı olmak için bu dönemden geçmek gerekir.

2. Başarının Anahtarı: Gerçek başarı, dipten geçip devam etmeyi başaranlar tarafından elde edilir. Birçok insan dipte vazgeçer, ancak bu dönem, rekabeti azaltan ve başarıya giden yolu açan bir filtre işlevi görür.

3. Vazgeçmenin Önemi: Her zaman devam etmek doğru değildir. Çukur hali olarak tanımlanan bu durumda stratejik olarak vazgeçmek de önemli bir beceridir. Gerektiğinde, yanlış yolda olduğunu fark edip vazgeçmek uzun vadede daha büyük başarılar getirir.

4. Dip ile Çukur Arasındaki Fark: Dip, üstesinden gelinmesi gereken geçici bir zorluktur ve sonunda büyük bir ödül vardır. Çukur ise çıkışı olmayan ve zaman kaybına yol açan bir durumdur. Hangisiyle karşı karşıya olduğunu anlamak kritik önem taşır.

5. En İyi Olmanın Değeri: Godin, kendi alanında en iyi olmanın büyük bir rekabet avantajı sağladığını vurgular. Dipten geçmek, en iyi olma yolunda kritik bir aşamadır.

6. Motivasyon ve Kararlılık: Dip, motivasyon ve kararlılığı test eder. Bu dönemi geçmek için gerekli motivasyonu ve kararlılığı bulmak, uzun vadeli başarı için hayati önem taşır.

7. Zorlukları Kucaklamak: Zorlukların üstesinden gelmek, büyüme ve gelişmenin bir parçasıdır. Dip, aynı zamanda kişisel ve profesyonel gelişimi sağlayan bir fırsattır.

8. Odaklanma ve Kaynak Yönetimi: Başarıya ulaşmak için kaynakların (zaman, enerji, para) doğru alanlara yönlendirilmesi gerekir. Dipten geçerken odaklanmayı ve kaynakları doğru yönetmeyi öğrenmek önemlidir.

9. Uzun Vadeli Düşünme: Kısa vadeli zorluklara odaklanmak yerine uzun vadeli hedeflere odaklanmak, dipten geçmenin ve sonunda başarıya ulaşmanın anahtarıdır.

10. Başarısızlık ve Öğrenme: Başarısızlıklar, öğrenme fırsatları olarak görülmelidir. Dip, bu öğrenme sürecinin bir parçasıdır ve başarı için gerekli deneyimleri kazandırır.

3 Haziran 2024 Pazartesi

Blaise Pascal’ın Düşünceler Adlı Kitabı

Blaise Pascal, Fransız matematikçi, fizikçi, filozof ve yazar olarak tanınır. “Düşünceler” adlı eseri, ölümünden sonra yakınlarının çabasıyla 1670 yılında ilk kez kitaplaştırıldı. Bu eser, modern aklı tatmin etmesi zor görünen tezlerine rağmen, içgörü, ilham ve şaşırtıcı gözlemlerle dolu bir yapıt olarak bilinir. İşte “Düşünceler” kitabının özeti ve bazı alıntıları:

Blaise Pascal'ın Hayatı ve Eserleri: Pascal, 1623-1662 yılları arasında yaşamış bir Fransız matematikçi, fizikçi ve Hristiyan düşünürdür. Yazmaya on bir yaşında başladı ve kendi kendine geometri öğrenerek on altı yaşında "Essai sur Les Coniques" adlı eseri yazdı. Ayrıca, ilk hesap makinesi kabul edilen bir aritmetik makinesi tasarladı ve sikloid problemini çözmek için "integral" yöntemini kullandı. Dini inançlarına odaklandığı dönemde, "Düşünceler" adlı büyük eserini yazdı⁴.

Düşünceler Kitabının Özeti: "Düşünceler", ölümünden sonra yayınlanan ve Hristiyan dini için sistematik bir savunma olması amaçlanan bitmemiş notların bir derlemesidir. Pascal, bu eserde insanın varoluşunu, Tanrı'yı, ahlaki değerleri ve insanın içsel çelişkilerini derinlemesine ele alır. Tezlerinin modern aklı tatmin etmesi zor olsa da, içgörü ve ilhamla dolu bu eser, okuyucuları düşünmeye ve sorgulamaya yönlendirir.

Düşünceler Kitabından Alıntılar:

    - "İnsan ruhunu kaybettikten sonra bütün dünyayı kazansa neye yarar?"

    - "Bir şeyiz ama her şey değiliz."

    - "Haklı olanı güçlü kılamadığımızdan, güçlü olanı haklı kıldık."

    - "İnsanın hatalarının en gülünç sebebi aklı ile hisleri arasındaki savaştır."

    - "Verimli toprağa ekilen bir tohum, ürün verir; kuvvetli zihne ekilen bir ilke, ürün verir."

    - "Kendini tanımak gerekir. Bunun gerçeği bulmakta yardımı dokunmazsa, hiç değilse hayatı düzene koymaya yarar. Bundan daha iyi bir şey de olamaz."

- "Her şeyden biraz bilmek bir şeyi tam olarak öğrenmeye göre daha iyidir."

- "İnsanların sizin hakkınızda iyi düşünmesini mi istiyorsunuz? o zaman kendinizden bahsetmeyin."

- "İşsiz güçsüz, tutkusuz, eğlencesiz bir halde bulunmaya tahammül edilemez."

- "Zaferi değil daha çok kavgayı severiz. Tartışmanın sonunda galibi değil, en iyi tartışandan yanayızdır."

- "Kleopatra'nın burnu biraz daha küçük olsa dünyanın hali çok daha farklı olabilirdi."

- "Hiç var olmamış bir şeyin var olması mı, yoksa var olmuş bir şeyin tekrar var olması mı daha zordur?" 

- "Tanrı'ya inanmıyorsanız bile inanmak daha mantıklıdır çünkü bu hayatta inanmamaktan kaynaklı olarak elde edeceğiniz kazanımların diğer hayatta kat ve kat misli ile zıttını görebilirsiniz."

-  "Gemiyi idare etsin diye en iyi ailelerden birinden kaptan seçmiyorsak, her türlü işimizde de layık olana imkan tanımalıyız."

- "Erdemli kalmayı kendi gücümüzle değil birbirine zıt iki kusurun birbirini dengelemesi sayesinde başarıyoruz."

14 Mayıs 2024 Salı

Francis Bacon'dan Denemeler

 Francis Bacon'ın "Denemeler" (Essays) adlı eseri, onun fikirlerini ve gözlemlerini ifade eden kısa metinlerden oluşur. Bacon bu eserinde, insan doğası, devlet yönetimi, bilim, hukuk ve modern toplum hakkındaki düşüncelerini anlatır. Eser, Bacon'ın bilimsel yönteme ve deneyime olan vurgusunu ve Rönesans döneminin hümanist düşünce akımını yansıtır. Aşağıda Bacon'ın "Denemeler"inden bazı önemli özdeyişleri ve bunların içerikleriyle ilişkilendirilmiş özetlerini bulabilirsiniz:

"Bilgi güçtür" (Knowledge is power) - Bacon, bilginin insanın doğayı anlamasını ve onun üzerinde kontrol kurmasını sağlayan bir güç olduğuna inanıyordu. Bu özdeyiş, onun ampirik bilimin önemini ve insanların dünyayı dönüştürme kapasitesini vurgular.

"Okumak bir insanı dolu, konuşmak bir insanı hazır, yazmak bir insanı tam yapar" (Reading make a full man; conference a ready man; and writing an exact man) - Bacon burada eğitimin önemini ve insanın kendini geliştirmesi için okuma, konuşma ve yazmanın gerekliliğini ifade eder.

"Doğa ancak itaat edilerek fethedilir" (Nature, to be commanded, must be obeyed) - Bacon'un bilimsel yöntem anlayışını yansıtan bu söz, doğanın yasalarını anlamak ve onlara uyarak doğayı kontrol altına almak fikrini ifade eder.

"Dostluk hayatın tatlandırıcısıdır" (Friendship redoubleth joys, and cutteth griefs in half) - Bacon bu denemesinde dostluğun insan yaşamındaki önemini ve hayatı daha yaşanılır kılan bir etken olduğunu vurgular.

"Bir insanın evliliği tamamlar, bekarlığı ise mükemmelleştirir" (Marriage is a means of getting children, and of completing a man's life, but single life is a means of higher perfection) - Bacon, evlilik ve bekarlığın farklı yaşam tarzlarına ve kişisel gelişime olan katkılarını tartışır.

"Para konuşur, ama zenginlik fısıldar" (Money is like muck, not good except it be spread) - Bu özdeyişte Bacon, paranın ancak doğru kullanıldığında faydalı olduğu fikrini dile getirir.

"İtibarın gölgesi, zenginliğin gölgesinden daha parlaktır" - İnsanın itibarının maddi zenginlikten daha değerli olduğunu vurgular.

"Gençlikte okuduklarımız yaşlılıkta sevimli hayaletler gibi bize eşlik eder" - Gençken edinilen bilginin ömür boyu değerini koruyacağını ifade eder.

"İnsanın aklı mum gibidir, bir tarafı aydınlatırken diğer tarafı karanlıkta kalır" - İnsanın anlayışının ve bilgisinin sınırlı olduğuna işaret eder.

"Kendini övme, başkalarını kınama, her şeyi şüpheyle karşıla" - Kişisel kibirden kaçınmayı ve eleştiriden ziyade şüpheciliği benimsemeyi önerir.

"Politikacı için en iyi özellikler: akıl, yetenek ve sabır" - İyi bir yöneticinin sahip olması gereken özellikleri sıralar.

"Zaman insanın en iyi danışmanıdır" - Karar verirken zamanın getirdiği perspektifin değerini vurgular.

"Tatlı yemekler en çok karıncaları çeker" - İyi olan şeylerin çoğunlukla istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini belirtir.

"Her şeyin fazlası zarar; hatta fazla cömertlik bile" - Dengeli ve ölçülü olmanın önemini vurgular.

"Zenginlik bir şehrin duvarları gibidir, hem savunma hem de süsleme görevi görür" - Zenginliğin hem güvenlik hem de prestij sağladığını ifade eder.

"Sessizlik ve gizlilik, büyük işlerin iki büyük mühridir" - Önemli işlerin gizlilikle yürütülmesi gerektiğini belirtir.

"İyi bir evlilik, iyi bir hükümet gibidir: hem eşitlik hem de özgürlük içerir" - Evliliğin hem denge hem de özgürlük gerektiren bir ortaklık olduğunu ifade eder.

"Bir insanın karakteri, başkalarına nasıl güvendiğinde görülür" - Güvenin kişilik üzerindeki yansımalarına dikkat çeker.

"Akıl, doğanın haritasıdır" - İnsan aklının doğa hakkındaki bilgileri işleyip anlamlandırma kapasitesine işaret eder.

"Yaşam, ateşle oynayan bir çocuk gibidir" - İnsan yaşamının hem kırılganlığını hem de merakını vurgular.

Bacon’un bunların dışında aşağıdaki alıntı veya özdeyişleri de vardır:

Yılan başka yılanı yutmadan ejderha olamaz.

Çok ses çıkaran az yemiş verir.

Kurnazlar ilme itibar etmez, sıradan insanlar ona saygı duyar, alimler ise ondan fayda üretmeye çalışır.

Yalnızlıktan hoşlanan ya Tanrıdır ya da hayvan

Uşakların efendisine yolsuzluk ile verdiği zarar efendileri çapında iken aldıkları fayda ise kendi çapları kadardır.

Yüksek makama gelmiş kişiler üç şeyin hizmetkarı olurlar: Efendilerinin, şöhretlerinin ve yükümlülüklerinin.

Bacon'ın "Denemeler"i, onun derinlemesine düşünce yapısını ve insanlık durumuna dair çeşitli konulardaki gözlemlerini yansıtır. Her bir deneme, felsefi bir derinlik içerir ve okuyucuya düşündürücü içgörüler sunar. Bacon'ın eserleri, modern bilimsel düşüncenin temellerini oluşturur ve hala günümüzde felsefe, bilim ve etik konularında önemli referans noktaları arasında yer alır.


10 Mart 2024 Pazar

"21.yy da Sermaye" Adlı Kitaptan Notlar

Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle son dönemlerde Ekonomi kitapları içerisinde kendisine seçkin bir yer bulan ve Thomas Piketty tarafından kaleme alınmış "21.yy'da Sermaye" ("Capital in the Twenty-First Century") adlı eserini özetlemeye çalışacağım. 

Eserin giriş kısmında Piketty, servet ve gelir eşitsizliğini kapsamlı bir şekilde incelemenin temellerini atmaktadır. Bu konulardaki kapsamlı bir anlayışın tarihsel veri ve eğilimlerin incelenmesini gerektirdiğini savunmaktadır. Tarihsel analizin önemini vurgulayarak, Piketty kitabın merkezi temasını şöyle ifade etmektedir: 

"Servetin dağılımı ve zaman içinde toplumlara olan etkileri." 

Thomas Malthus ekonomi üzerindeki temel tehditin yüksek nüfus olduğunu ifade etmişti. Eğer bu nüfus yeterince doğru şekilde gelire ulaşamazsa ayaklanır ve ekonomik bir olgu politik bir gerçeğe dönüşebilirdi.

Ekonomik büyüme denizin yükselmesi gibi herkesin gemisinin yüzmesine olanak verir. Fakat büyüme azalırsa bazı gemiler karaya oturmaya başlar. O sebeple büyüme zamanlarında ekonomik adaletsizlikler yeterince görülmeyebilir. 

Birinci Bölüm: Gelir ve Sermaye: 

Bu bölüm gelir ve sermaye birikiminin tarihsel dinamiklerini ele alır ve kapitalizmin temel çelişkileri ile ekonomik eşitsizliği şekillendiren mekanizmaları anlamamıza yönelik derinlemesine bir analiz sunar. Piketty, "kapitalizmin merkezi çelişkisi" terimini tanıtarak, sermayenin getirisinin genel ekonomik büyüme oranını aşma eğiliminde olduğunu belirtir. Bu durum, zaman içinde artan birikim ve zenginlik yoğunlaşmasına neden olur. Gelir ve sermaye arasındaki bu temel çatışma, bireyler arasındaki ekonomik eşitsizliğin temelini oluşturur.

Eserin ilk bölümü, bu çatışmanın tarihsel evrimini detaylı bir şekilde inceler. Piketty, 18. ve 19. yüzyılların sonlarından itibaren sermaye birikiminin hızla arttığını gösterir. Büyük servet sahiplerinin, sadece çalışma geliri elde edenlerden daha hızlı bir şekilde zenginleştikleri bir dönemi vurgular. Bu durum, kapitalizmin içsel dinamiklerinden kaynaklanan bir eşitsizlik paternini gözler önüne serer. Sermaye ile gelir arasındaki uçurum özellikle Thatcher ve Reagan politikaları ile daha fazla görünür hale gelmiştir.  

Piketty'nin veri setleri ve tarihsel analizi, sermayenin birikiminin genellikle çalışma gelirini geride bıraktığını gösterir. Bu, sermaye sahiplerinin, sadece sermayelerinden elde ettikleri gelirle daha zengin hale geldikleri anlamına gelir. Bu eğilim, sermayenin getirisinin genel ekonomik büyüme hızından daha hızlı olduğu dönemlerde belirginleşir.

Ayrıca, bireyler arasındaki bu eşitsizlik paterninin, sadece bireyler arasında değil, aynı zamanda ülkeler arasında da değişkenlik gösterdiğini belirtir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farklılıkların, sermayenin birikimi ve gelir dağılımının evrimsel süreçlerinden kaynaklandığını vurgular.

Bazı ürünlerde satın alma gücü artarken bazılarında ise aynı kalmıştır. Örneğin saç kesimi maliyetinin gelire oranı değişmezken satın alınabilecek portakal miktarı değişmiştir. 

Birinci bölüm aynı zamanda, kapitalizmin bu temel çelişkilerini anlamanın önemini vurgular ve ilerleyen bölümlerde önerilen çözümleri desteklemek üzere bu temel prensipleri belirler. Gelir ve sermaye arasındaki bu temel dinamiklerin kapsamlı bir şekilde incelenmesi, eserin ana argümanının temelini oluşturur ve okuyucuya kapitalizmin evrimsel süreçlerinin içsel çatışmalarını anlama fırsatı sunar.

İkinci Bölüm: Sermaye/Gelir Oranının Dinamikleri: 

Bu bölümde sermaye ve gelir arasındaki oranın evrimini detaylı bir şekilde incelemektedir. Bu bölüm, sermayenin birikim sürecinin, tasarrufların, ekonomik büyümenin ve değer kaybının nasıl etkilediğini anlamaya odaklanarak, kitabın ana temasına daha da derinlik kazandırmaktadır.

Piketty, ikinci bölümde, sermaye ve gelir arasındaki oranın belirlenmesinde etkili olan faktörleri ayrıntılı bir şekilde inceler. Sermaye stoklarındaki değişimleri anlamak için tasarrufların rolünü vurgular. Yüksek tasarrufların, sermaye birikimini hızlandırdığı ve dolayısıyla sermaye/gelir oranını artırdığı bir dönemi analiz eder.

Ayrıca, ekonomik büyümenin sermaye/gelir oranını nasıl etkilediğini ele alır. Eğer ekonomik büyüme oranı, sermayenin getiri oranını aşarsa, gelir oranı düşer. Bu durum, ekonomik büyüme ve sermaye birikimi arasındaki dinamik etkileşimi anlamak için önemlidir. Piketty, bu durumun eşitsizlik üzerindeki etkilerini vurgular ve sermaye birikiminin artış eğiliminde olduğu dönemlerde gelir eşitsizliğinin arttığını gösterir.

Değer kaybının, sermaye stokları üzerindeki etkilerini de inceler. Sermaye stoklarının değer kaybı, net sermaye değerini etkiler ve dolayısıyla sermaye/gelir oranını etkiler. Bu durumu, finansal krizler veya ekonomik durgunluk dönemlerinde nasıl gözlemleyebileceğimizi açıklar.

1950'lere kadar tarım arazilerinin sermaye içindeki payı gittikçe düşmüş ve yerini bina gibi yapılara bırakmıştır. Bundan sonra da bulunan yeni tasarruf araçları ile sermaye dağılımı daha farklı bir yapıya gelmiştir. 19.yy sonlarında köle sahipliği öyle bir aşamaya ulaşmıştı ki Amerika'nın güneyindeki toprak sahiplerinin köleler üzerindeki serveti Avrupa'daki tarım alanlarının değerine eşitti.

Birinci dünya savaşı sonrası tüm dünyada karma ekonomi modelleri düşünülmüştür. Türkiye de bunu uygulamıştı. 

Piketty'nin bu bölümdeki analizi, sermaye/gelir oranının dinamiklerini anlamamıza ve bu oranın zaman içinde nasıl değiştiğini takip etmemize olanak tanır. Bu dinamikler, kitabın ana tezini destekleyerek, sermaye birikiminin ekonomik eşitsizlik üzerindeki uzun vadeli etkilerini ortaya koymaktadır.

İkinci bölüm, ekonomik büyüme, tasarruflar ve değer kaybı gibi faktörleri inceleyerek, sermaye ve gelir arasındaki oranın evrimini kapsamlı bir şekilde ele alır. Bu analiz, kitabın genel bağlamını derinleştirir ve okuyucuya sermaye birikiminin arkasındaki güçlü ekonomik dinamikleri anlama fırsatı sunar.

Üçüncü Bölüm: Eşitsizliğin Yapısı: 

Üçüncü bölüm, "Eşitsizliğin Yapısı," küresel ve ulusal düzeydeki eşitsizlikleri analiz eder. Piketty, bu bölümde farklı ekonomik ve sosyal yapıların nasıl eşitsizliklere katkıda bulunduğunu inceleyerek, kitabının temel argümanını zenginleştirir. Eserin bu bölümü, eşitsizliğin çeşitli biçimlerini anlamaya yönelik bir yaklaşım sunar. Piketty, öncelikle, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki eşitsizlik farklarını açıklar. Gelişmiş ülkelerdeki daha yüksek ücretler ve daha iyi sosyal güvenlik önlemleri, gelir eşitsizliğini azaltabilirken, gelişmekte olan ülkelerde bu durum daha belirgin hale gelebilir. Bu, ekonomik ve sosyal yapının, eşitsizliği nasıl etkilediğine dair önemli bir anlayış sunar.

Piketty, ayrıca, farklı sektörlerin ve mesleklerin eşitsizlik üzerindeki etkilerini ele alır. Finans sektörü gibi belirli sektörlerdeki gelir artışlarının, genel eşitsizlikte belirleyici bir rol oynayabileceğini belirtir. Aynı zamanda, eğitim düzeyi ve beceri seti gibi faktörlerin bireyler arasındaki maaş farklılıklarını nasıl şekillendirdiğini inceler.

Bununla birlikte, bu bölümdeki ana vurgu, miras ve aile içi servet transferleri üzerindedir. Piketty, aileler arasındaki servet transferinin, eşitsizliğin devam etmesinde önemli bir rol oynadığını savunur. Kalıtım yoluyla geçen servetin, bireyler arasındaki eşitsizlikleri güçlendirdiğini ve toplumsal dokuyu etkilediğini vurgular.

Üç çeşit eşitsizlik biçimi vardır. Bunlar; sermaye sahipliği sebebiyle oluşan eşitsizlik, gelirden dolayı oluşan eşitsizlik ve bunların ikisinin birlikte olması durumu. Burada sermaye sahipliği nedeniyle oluşan eşitsizlik gelirden dolayı olan eşitsizlikten daha fazladır. 

Piketty, bu bölümdeki analizleriyle, eşitsizliğin sadece gelir seviyeleri arasında değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal yapıların farklılıklarından da kaynaklandığını gösterir. Eşitsizliğin karmaşıklığını anlamak, kitabın genel tezini destekleyen önemli bir unsurdur.

Dünya savaşları eşitsizliğin azalmasını sağlamıştır. Eskiden öğretmenler en yüksek dilimden ücret alırken şimdi bu süper yöneticiler tarafından alınmaktadır. Eğitim ile teknoloji arasında bir yarış vardır. Eğer teknoloji eğitimi geçerse işsizlik artar.

Sermaye sahiplerinin toplam gelirden daha fazla pay almalarının ve bunu sürekli artırmalarının iki nedeni vardır. Bunlardan birincisi paralarını yönetenlerin profesyonel oluşları ve daha fazla yatırım ürününden faydalanmaları, diğeri ise risk alma noktasındaki iştahlarının fazla oluşu.

Enflasyon büyük sermayeleri eritmemektedir. Çünkü sermaye sahipleri sermayelerini mutlaka yatırım araçlarında tutmakta, gayrimenkuller almaktadır. Bunlar da enflasyonun üzerinde getiri sağlamaktadır. Bu anlamda enflasyonun atıl para üzerindeki vergi olduğunu ifade edebiliriz. Bu anlamda enflasyon zenginin daha da zenginleşmesine fakirin de elindeki varlıklarının erimesine sebep olur. 

Üçüncü bölüm, küresel ve ulusal düzeydeki eşitsizlikleri çeşitli perspektiflerden ele alarak, ekonomik ve sosyal yapıların eşitsizlik üzerindeki etkilerini ayrıntılı bir şekilde inceler. Piketty'nin analizleri, okuyucuya eşitsizliğin kökenleri ve yapısal nedenleri konusunda derin bir anlayış sunar.

Dördüncü Bölüm: Yirminci Yüzyılda Sermayenin Düzenlenmesi:

Bu bölüm kitabın ana tezini desteklemek üzere önerilen politika önlemlerini ve sermaye birikiminin düzenlenmesi gerekliliğini ele alır. Piketty, bu bölümde, küresel ölçekte sermayenin düzenlenmesi için önerilerde bulunur. En önemli önerilerinden biri, küresel bir servet vergisi uygulanmasıdır. Piketty, bu verginin, aşırı servetin birikimini engelleyerek ve gelir eşitsizliğini azaltarak küresel düzeyde daha adil bir ekonomik sistemi teşvik edebileceğini savunur. Bu verginin uygulanabilirliği ve etkileri konusunda detaylı bir analiz sunar. Bu vergi artan oranlı bir uygulamaya sahip olmalıdır. 

Ayrıca, finansal şeffaflık konusundaki politika önlemlerini vurgular. Piketty, finansal işlemlerin ve servetin daha şeffaf bir şekilde takip edilmesi gerektiğini savunur. Bu, vergi kaçakçılığını önlemenin yanı sıra, ekonomik eşitsizliği azaltmada da etkili olabilir.

Dördüncü bölümdeki bir diğer önemli öneri, ileri derecede eğitim ve becerilere erişimi genişletmeye yönelik sosyal devlet uygulamaları ve politika müdahaleleridir. Piketty, eğitim eşitsizliğinin, gelir eşitsizliği üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu belirtir ve daha geniş bir nüfusun yüksek kaliteli eğitime erişimini desteklemenin önemini vurgular.

Piketty'nin önerdiği diğer düzenleme önlemleri arasında, şirketlerin yönetim kurullarında daha fazla şeffaflık ve paydaş katılımı, vergi cennetlerine karşı mücadele, kamu hizmetlerine daha fazla yatırım ve işçi haklarının güçlendirilmesi yer alır. Bu önlemler, ekonomik sistemi daha adil ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlar.

Hükümetlerin para bulmak için temelde iki yöntemleri vardır. Bunlar vergi ve borçtur. Vergi borca göre daha adildir. Borçlanan bir hükümet enflasyon ile borcunun değerini düşürmeyi başarabilir. 

Son olarak, Piketty, bu politika önerilerinin uygulanabilirliği ve etkinliği konusunda gerçekçi bir değerlendirme sunar. Politika değişikliklerinin toplumsal ve ekonomik dinamiklere nasıl etki edeceğini anlamak, düzenleme önlemlerinin başarısını değerlendirmek açısından önemlidir.

Dördüncü bölüm, Piketty'nin ekonomik düzenlemeler ve politika müdahaleleri hakkındaki önerilerini içeren kapsamlı bir analiz sunar. Bu öneriler, sermaye birikiminin daha adil bir şekilde düzenlenmesi ve ekonomik eşitsizliğin azaltılması için önemli bir adım olabilir.

Kitapta karşımıza çıkan genel kavramlar da aşağıda gösterilmektedir:

1. R > G: Piketty'nin merkezi argümanı, sermaye getirisinin (R) sürekli olarak ekonomik büyüme oranını (G) aştığı durumlarda, servet eşitsizliğinin artma eğiliminde olduğu fikri etrafında döner. Bu prensip, kapitalist ekonomilerdeki yapısal zorlukları vurgular. Bunun sebebi sermaye sahiplerinin geliri hızla artarken maaşlı çalışanlarının gelirinin ancak ekonomideki büyüme kadar artmasıdır. Böylece gelir eşitsizliği artarak devam edecektir.

2. Miras Yoluyla Servet: Kitap boyunca Piketty, eşitsizliği sürdürmede miras yoluyla servetin merkezi rolünü vurgular. Aile servetlerinin ve sermayenin nesiller arası iletilmesinin uzun vadeli eşitsizliklere katkıda bulunduğunu ifade eder.

3. Hükümetin Rolü: Kitap boyunca sürekli bir tema, eşitsizliği azaltmak için ilerici vergilendirme ve servetin yeniden dağıtımına yönelik hükümet müdahalesine olan savunmadır. Piketty, aşırı servet birikimini engelleyen ve kaynakların daha adil bir şekilde dağıtılmasını teşvik eden politikaların önemini vurgular.

4. Katılım ile oluşan Hyperpatrominal servet ile süper yöneticilerin oluşturduğu Hypermercrotic servet. Patrominal servet kalıtım ile oluşurken süper yöneticiler sıfırdan başlayarak bir servet oluşturmaktadır. 

5. Kapitalizmin birinci ve ikinci yasası: 

Sermayenin milli gelir içindeki payı = Toplam Sermaye / Toplam milli gelir x sermayenin getiri oranı 

Toplam Sermaye / Toplam milli gelir = Tasarruf oranı / büyüme oranı

Umarım hoşunuza gitmiştir. İyi okumalar dilerim.

15 Şubat 2024 Perşembe

"Akış" Adlı Kitaptan Notlar

Aristo bundan yüzyıllar önce insanın temel amacının mutluluk olduğunu ifade etmiştir. Hem sosyal hayatımızda hem de iş hayatımızda mutlu olmaya çok önem veririz. Bunu bazen başarır bazen de başaramayız. 

Buradan yola çıkan Mihaly Csikszentmihalyi’nin “Flow” kitabı, insanların en üst düzeyde performans gerçekleştirirken bundan en üst düzeyde nasıl memnun olacaklarına odaklanır. Akış (Flow) olarak adlandırdığı bu durum, bir görevle tam bir bütünleşmeyi ifade eder. İnsan akış durumunda kendinden geçer, yaptığı işe odaklanır, zamanın nasıl aktığının farkına varmaz. Kitap, işte bu akış durumuna ulaşmanın temel prensiplerini ve koşullarını açıklar. 

Akış haline ulaşmak için önerilen bazı temel unsurlar şunlardır:

1. Belirli Hedefler Belirleme: Kendi yeteneklerine meydan okuyacak, ilginç ve gerçekçi hedefler belirleyerek odaklan.

2. Zorluk ve Yetenek Dengesi: Hedeflerin, yeteneklerinle uyumlu olmalı. Zorluk ve yetenek arasındaki denge, akış durumuna ulaşmada önemlidir.

3. Anlam ve Anlam Verme: Faaliyetlerine anlam katarak, genel amaçlara uygun bir anlam bulmaya çalışmak

4. Odağını Kaybetmemek: Dikkatinin dağılmaması için çevresel etmenlere karşı direnç geliştir. Tek bir konuya odaklanmak, akış haline geçişi kolaylaştırabilir.

5. Geri Bildirim Almak: Hedeflere ulaşmak için sürekli geri bildirim almak, gelişimini takip etmene yardımcı olabilir.

6. Özyönetim ve Kontrol: Kendi davranışlarını ve duygularını yönetmekte becerikli olmak, akış durumuna geçmeyi kolaylaştırabilir.

Akış haline geçmekle ilgili olarak bilinçlilik seviyesi önemli bir rol oynar. Mihaly Csikszentmihalyi’nin teorisi, akışın, kişinin yetenekleri ve zorluk seviyeleri arasında denge kurarak, optimal bir performans seviyesine ulaşmasıyla ortaya çıktığını öne sürer.

Bilinçlilik seviyesi, kişinin mevcut anı tamamen kucaklaması ve dikkatinin tek bir noktaya odaklanması ile ilgilidir. Akış durumuna geçmek, genellikle kişinin şu anı tamamen deneyimleme yeteneğiyle ilişkilidir. Bu, bilinçli bir farkındalık durumu olabilir, çünkü kişi, mevcut görevle tam bir bütünleşme içinde bulunur.

Bilinçlilik seviyesinin yüksek olması, dikkatin dağılmadan, mevcut anın önemini anlamayı ve faaliyetin içsel anlamını kavramayı kolaylaştırabilir. Bu da akış durumuna geçişi destekleyebilir. Bu nedenle, bilinçlilik ve dikkat, akışa ulaşmada önemli unsurlar olarak görülebilir.

İnsanın akış haline geçebilmesi içindeki psikolojik düzensizliği kontrol edip bunu tek bir yönde uygulamayı başarması ile mümkün olabilir. Doğal olarak akış bilinçli bir faaliyetin sonucudur. Bazen içinde bulunulan ortamdan memnun olmayan insan bilinç seviyesini değiştirerek mutlu olmayı da başarabilir. 

Akış içinde Autotelic denilen bir kavramı barındırır. Bu kavram insanın yaptığı işi kendi içerisinde amaçlamasını ifade eder. Yani yaptığı işin kendisinin güzel olduğu anlamına gelir. O işi yapmak zaten başlı başına güzel bir şeydir. İşte bu durum akış halini oluşturur. Örneğin LGS için matematik sorusu çözmek değil, matematik çözmenin kendisi güzel bir şeydir.   

Akış, sanattan bilime, fabrikadan üniversiteye tüm iş kollarında yaşanabilecek bir deneyimdir. Eğer insan kendi yeteneklerine uygun bir iş ile ilgilenir ve bu iş kendisini yeteri kadar zorlarsa o zaman akış haline geçebilir. Eğer yetenekleri işin gerekliliklerinden yüksekse bu durumda insan sıkılır. Diğer taraftan insanın yetenekleri işin gerekliliklerini karşılamıyorsa insan kaygılanmaya başlar. Her iki durumda da akış hali oluşmaz. 

Antik Yunan düşünürlerinden Democritus "Bir tane gerçek nedeni keşfetmeyi Pers İmparatorluğu'nu yönetmeye tercih ederim" demiştir.  

İnsan tüm yaşamı boyunca boş zaman oluşturmaya kendisini adamıştır. Bunun için şöyle bir varsayımı vardır. Boş zaman mutluluk getirecek. Oysa yapılan araştırmalar bunun tersini göstermektedir. İnsanlar, başka insanlar ile kaynaştıklarında, çimleri biçtiklerinde, arabaları ile ilgilendiklerinde yani bir aktivite içinde olduklarında mutlu olduklarını ifade etmektedirler. Örneğin pazar günü sabah yürüyüş yapıp güzel bir kahvaltı yapan insanlar sonrasında yapacak bir şey bulamamaktan yakınmaktadırlar. 

Akış haline giren insanlar kendilerini daha güçlü, daha aktif, daha yaratıcı hissetmektedirler. Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre çalışan insanların %54'ü akış halini tanımlarken, zamanını boşa geçiren (TV izleyen, evde oturan) insanların sadece %18'i böyle bir akış halini ifade etmişlerdir. Yönetici pozisyonunda çalışan insanların akış halini deneyimleme oranı %64 iken mavi yakalı çalışanlarda ise %47 olarak gözlemlenmiştir. Bu boş zamanlarda tamamen tersine dönüyor. Yöneticilerin boş zamanlarda akış haline geçme oranı%15 iken mavi yakalarda bu %20 olarak ölçümlenmiş.

Boş zamanlar adı üzerinde boş ve yapılandırılmamış olduğu için doğru şekilde konumlandırmak her zaman mümkün olmuyor. C.K.Brightbill gelecek sadece eğitimli insanların değil aynı zamanda boş zamanlarını doğru şekilde yönetmeyi bilen insanların olacaktır demiştir.  

Akış konseptinin üzerine odaklanan başlıca diğer kitaplar da şunlardır:

1. "Finding Flow: The Psychology of Engagement with Everyday Life" - Mihaly Csikszentmihalyi

2. "The Rise of Superman: Decoding the Science of Ultimate Human Performance" - Steven Kotler

3. "Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us" - Daniel H. Pink

4. "Mindset: The New Psychology of Success" - Carol S. Dweck


26 Ocak 2024 Cuma

The Notes from the Book “Black Box Thinking”

 "Black Box Thinking" by Matthew Syed explores the concept of learning from failures to achieve success. The book draws parallels between the aviation industry's "black box" approach to learning from mistakes and how this mindset can be applied in various fields.

Let’s see the Key Concepts in the book.

1. Black Box Thinking: The title concept revolves around the idea of treating failures as valuable learning opportunities. In aviation, black boxes record data from flights, enabling investigators to understand and learn from accidents. Similarly, Syed argues that individuals and organizations should adopt a similar approach, fostering a culture of openness and learning from mistakes.

2. Fixed vs. Growth Mindset: Syed emphasizes the importance of having a growth mindset, where individuals see challenges as opportunities to grow rather than viewing their abilities as fixed. This mindset encourages resilience and continuous improvement.

3. High-Stakes Industries: The book delves into high-stakes fields like aviation and healthcare, showcasing how these industries have embraced a culture of learning from failures. For example, in healthcare, Syed discusses the Bristol Royal Infirmary case, where a surgeon's high mortality rates led to a reevaluation of medical practices, ultimately improving patient outcomes.

4. Fail Fast, Learn Fast: Syed advocates for the concept of failing fast and learning fast. Instead of fearing failure, individuals and organizations should iterate quickly, adapt, and apply lessons learned to achieve better outcomes.

5. Marginal Gains: The author explores the idea of making small, incremental improvements in various aspects of performance. Drawing inspiration from the success of British Cycling, he demonstrates how marginal gains can lead to significant overall improvement.

Below are the Cases mentioned in the book.

1. David Beckham's Penalty Kicks: Syed uses David Beckham's experience with penalty kicks to illustrate the importance of learning from failure. Beckham openly admitted his miss in a crucial match but worked relentlessly to improve, ultimately becoming one of the most successful penalty takers.

2. Air France Flight 447: The book examines the tragic crash of Air France Flight 447 and the subsequent investigation. Syed highlights how the aviation industry learned valuable lessons, leading to improvements in pilot training and communication protocols to prevent similar incidents.

3. Bristol Royal Infirmary: The healthcare industry case discusses the consequences of a surgeon's high mortality rates. The investigation prompted changes in medical practices and encouraged transparency in reporting errors, ultimately improving patient safety.

"Black Box Thinking" encourages a shift in mindset from fearing failure to embracing it as a pathway to success. By drawing parallels between high-stakes industries and everyday situations, Matthew Syed emphasizes the importance of learning from mistakes. The book provides insights into cultivating a growth mindset, adopting a culture of continuous improvement, and leveraging small gains to achieve significant success. Through compelling examples, it illustrates how acknowledging and analyzing failures can lead to innovation and better outcomes. Ultimately, "Black Box Thinking" advocates for a proactive approach to learning, iterating, and evolving in the face of challenges.

21 Ocak 2024 Pazar

The Notes and Important Concepts from the Book “E-Myth Revisited”

"The E-Myth Revisited" by Michael Gerber is a compelling exploration of the entrepreneurial myth that often leads small business owners to struggle and fail. Within the framework of this book, Gerber introduces and elaborates on several key concepts that are crucial for understanding and implementing successful entrepreneurial practices.

1. The Entrepreneurial Myth: The central theme revolves around dispelling the common misconception that most businesses are started by entrepreneurs. Gerber argues that many small business owners are, in fact, technicians with technical expertise in a particular product or service. However, being skilled in a specific craft doesn't necessarily translate into running a successful business.

2. The Three Roles: Technician, Manager, Entrepreneur: Gerber introduces the three primary roles that an entrepreneur must embody to build a thriving business. These roles are the Technician, who is focused on the technical work; the Manager, responsible for planning and organizing; and the Entrepreneur, who envisions and strategizes for the future. Achieving a balance among these roles is essential for sustained success. Someone who starts his small business should be 10% of his time as entrepreneur, 20% as manager and the remaining 70% as technician.

3. Working On Your Business, Not In It: A key takeaway from the book is the importance of entrepreneurs shifting their focus from working in the day-to-day operations (in the business) to working on the overall strategy and development (on the business). By developing systematic processes and delegating tasks, business owners can free up time to innovate and grow.

4. The Business Development Process: Gerber emphasizes the significance of creating a replicable and scalable business model. He introduces the Business Development Process, a systematic approach to designing a business that can thrive independently of the owner's constant involvement. This involves documenting processes, creating organizational charts, and establishing clear roles and responsibilities.

5. Systematizing Your Business: Critical to the book's thesis is the concept of systematizing every aspect of a business. Gerber advocates for developing standardized procedures for all tasks, enabling the business to function efficiently and consistently. This includes everything from customer interactions to day-to-day operations, reducing reliance on the owner's direct involvement. He also claims that building a system around good but ordinary people will eventually create extraordinary results.

6. The Franchise Prototype: Gerber encourages entrepreneurs to think of their businesses as if they were creating a franchise prototype. By structuring the business in a way that is easily replicable, it becomes more scalable and less dependent on the owner's direct participation. This approach can lead to a more sustainable and profitable enterprise.

7. Small Business Owners as Visionaries: The book challenges small business owners to embrace their role as visionaries. Entrepreneurs must not only focus on the current operations but also envision the future of their business. This forward-thinking approach is essential for growth, adaptation to market changes, and staying ahead of the competition.

Summary: In summary, "The E-Myth Revisited" guides entrepreneurs through a transformative journey, challenging them to transcend the technician's mindset and adopt a more strategic and systematic approach to business. Gerber's emphasis on balancing the roles of Technician, Manager, and Entrepreneur, along with the systematic development of the business, provides a roadmap for sustainable success. By working on the business, not just in it, and embracing the idea of creating a replicable franchise prototype, small business owners can overcome the entrepreneurial myth and build businesses that thrive independently. This book serves as a valuable resource for those seeking to transform their small enterprises into efficient, scalable, and enduring ventures.

11 Ocak 2024 Perşembe

Spagetti Girişim Adlı Kitaptan Notlar

Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Kılıçhan Kaynak tarafından yazılmış olan Spagetti Girişim adlı kitaptan aldığım notları özetlemeye çalışacağım.

Başarılı girişimcilere baktığımızda lanse edilenin aksine ortalama 40 yaşındalardır ve arkalarında yedi tane başarısız girişimleri vardır.

Peter Senge tarafından yazılmış olan Beşinci Disiplin adlı kitaptan çok etkilendiğini görüyorum. Özellikle orada da geçen “bugünün problemleri dünün çözümlerinden kaynaklanır” sözü kitapta yerini bulmuş.

Girişimlerin başarısız olmasının başlıca sebeplerinden biri şirket büyüdükçe kurucuların diktatöre, aşırı kontrolcü birer baş belâsına dönüşmesidir.

Yazar tarafından ortaya konan lazanya modeli adı altında bir iş modeli vardır. Burada ürün ve hizmet motoru, müşteri motoru, beceriler motoru ve nakit motoru adı altında dört ayrı başlık bulunur. Yazara göre doğru olan bu motorun dördüne birden aynı anda gaz vermektir, tabi aşırı değil, her biri için göreceli olarak en uygun oranda, en uygun seviyeye kadar, tabii bu oranların ve seviyelerin de dinamik olduğunu, yani motorlar arasındaki bağlantıların zamana göre değiştiğini de unutmamak şartıyla…

Buradaki asıl mesele henüz büyümenin dinamiklerini anlamadan işi aceleye getirmemek ve şirketi sürekli itekleyip durmamaktır.

Bazı araştırmalara göre şirketlerin %80’i misyonlarını ifade ederken aynı anlamsız sözcükleri kullanıyor ve bunlar organizasyonun kültürüne ortak vizyon ve değerler kadar katkıda bulunmuyor.

Yazara göre bu iş modelinin bazı kanunları vardır. Bunlar sırasıyla aşağıda gösterilmiştir:

1- Benim sorunum senin verdiğin kararlardan kaynaklanıyor

2- Sen beni itersen ben de seni iterim

3- Daha kötüye gitmeden önce hep daha iyi olurum.

4- Kolay çıkış yolu mu buldunuz? Tekrar düşünün

5- Tedavi hastalığın kendisinden daha kötü olabilir

6- Hız sizi yavaşlatır

7- Küçük değişiklikler büyük sonuçlar doğurabilir

8- Her departman konuya kendi çerçevesinden bakmamalıdır.

Einstein‘ın ünlü bir sözü vardır. Sayılabilen her şey kayda değer değildir, kayda değer şeyler de sayılamayabilir.4 Ocak 2024 Perşembe

Notes from the Book “Start With WHY”

"Start with Why" by Simon Sinek delves into the core concept of inspirational leadership and successful organizational dynamics. Sinek's central premise is the "Golden Circle," a model that consists of three layers: Why, How, and What. This framework challenges the conventional thinking that most organizations and leaders communicate by starting with the "What" and then moving to the "How" and "Why." Instead, Sinek argues that truly influential leaders and organizations begin with the "Why."

According to Sinek there are two types of influencing people. First one is manipulation which is done through fear, money, promotions, price cuts, pressure… But the second one is inspiration which is long lasting and can be only continued though understanding the main cause of the company. You can even communicate people through aspirational messages but the effect is not son much. For example, the gyms may tell the people that the summer is approaching so we should enroll to a program.

Let's go deep into the concepts depicted in the book.

1. The Golden Circle:

  • Why: This innermost circle represents the core purpose, cause, or belief that inspires an organization to exist. It is the driving force behind everything the organization does.

  • How: The second circle encompasses the specific actions and strategies that an organization employs to realize its Why. This answers the question of how the organization fulfills its purpose.

  • What: The outermost circle represents the tangible products, services, or activities that an organization produces or engages in. It's what most people are familiar with when thinking about a company's offerings.

2. The Law of Diffusion of Innovation:

Sinek introduces the Law of Diffusion of Innovation to explain how movements or ideas gain momentum. According to this law, there are five types of adopters – Innovators, Early Adopters, Early Majority, Late Majority, and Laggards. The key to success, Sinek argues, is to focus on influencing the Early Majority and Late Majority, as they make up the majority of the population.

3. The Why-Watch, How-Watch, and What-Watch:

Sinek introduces three levels of communication that align with the Golden Circle:

  • The Why-Watch: Leaders who can clearly articulate their "Why" inspire trust and loyalty. People are drawn to leaders who stand for something beyond just making money.

  • The How-Watch: Organizations that communicate their unique approaches and values attract those who believe in the same methods. This level addresses the processes and principles that differentiate a company.

  • The What-Watch: This is the most basic level of communication. It focuses on the tangible products or services offered by an organization. Sinek argues that leading with "What" doesn't create a lasting connection.

4. The Split of the Brain:

Sinek introduces the idea that the Why, How, and What align with the structure of the human brain. The limbic brain corresponds to the Why and is responsible for our feelings and decision-making, while the neocortex corresponds to the How and What, dealing with language, reasoning, and conscious thought. Connecting with the limbic brain is crucial for inspiring action.

5. The Infinite Game:

Sinek extends his principles to the concept of an "Infinite Game." He argues that businesses should view themselves as players in a game without a defined endpoint. Infinite players focus on long-term success, adapting to change, and playing to keep the game going. This contrasts with the "Finite Game" mentality, where success is measured by winning against competitors.

6. Trust and Empathy:

Sinek emphasizes the importance of trust and empathy in leadership. Leaders who prioritize their team's well-being, communicate openly, and act with integrity foster an environment of trust, which is essential for long-term success.

In summary, "Start with Why" encourages leaders and organizations to shift their focus from the "What" to the "Why" and communicate in a way that resonates with people's emotions and beliefs. By doing so, they can inspire loyalty, build a strong following, and achieve sustained success. The book provides a compelling framework for understanding the dynamics of successful leadership and offers practical insights for implementing these concepts in various aspects of life and business.

17 Aralık 2023 Pazar

Notes from the Book “Good Value”

 Good Value: Reflections on Money, Morality, and an Uncertain World" by Stephen Green explores the complex relationship between finance, ethics, and global challenges. Green, a former chairman of HSBC and an ordained minister in the Church of England, provides insightful reflections on the role of values in the world of finance.

The book delves into the ethical considerations within the financial sector, addressing issues such as responsible investment, sustainable business practices, and the impact of financial decisions on society. Green emphasizes the importance of aligning economic activities with ethical values to create a sustainable and just global economy.

One of the key subjects in the book is the role of banks and financial institutions in promoting social responsibility. Green argues for a more ethical approach to banking, where institutions consider the broader implications of their actions on the well-being of communities and the environment.

The author also explores the concept of trust in financial systems, highlighting its significance in maintaining stability and fostering economic growth. He discusses the erosion of trust in the aftermath of the global financial crisis and offers insights into rebuilding trust through transparency, accountability, and ethical conduct.

Moreover, "Good Value" addresses the challenges posed by globalization and the need for a more inclusive and equitable economic system. Green advocates for a balance between economic progress and social responsibility, emphasizing the interconnectedness of financial, social, and environmental issues.

In summary, Stephen Green's "Good Value" provides a thought-provoking exploration of the intersection between money, morality, and the uncertainties of our world. It encourages readers to reflect on the ethical dimensions of financial decisions and calls for a renewed commitment to values that can guide the global economy toward a more sustainable and just future.