29 Temmuz 2013 Pazartesi

Turkiye'de FAtura Süreçlerinde Yeni bir Uygulama: e-Fatura

e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip ve önceden tanımlanmış kullanıcıların Universal Business Language (UBL) standardında ve Elektronik Kayıt Belge Sistemine (EKBS) uyumlu elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile veya Gelir İdaresi Başkanlığı’na dosya aktarımı şeklinde kullanabilecekleri bir uygulamadır.

e-Fatura Avantajları
Maliye Bakanlığı e-fatura ile maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin artırılmasını hedeflemiştir ve e-Fatura özellikle şirketler ile tedarikçi/müşterileri arasında faturalama işlemlerinin çok sık olduğu durumlarda;
Ø  Süreçleri kısaltma, (Muhasebe Süreçleri, Teyit süreçleri, Ödeme süreci)
Ø  Nakit akışını hızlandırma,
Ø  Baskı, çıktı alma, kağıt, posta giderlerini azaltmak,
Ø  Müşteriler ile kurum arasındaki uyuşmazlıkları azaltmak,
Ø  Yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi kolaylaştırmak,
Ø  Entegrasyonu izleyebilmek ve raporlayabilmek gibi avantajlar sağlamaktadır.

Mal veya hizmet satışı dolayısıyla fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler, genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenleyebilecekleri gibi e-Fatura da düzenleyebilecekler fakat aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün olmayacak. Müşterinin talep etmesi durumunda ise genel hükümler çerçevesinde sadece kağıt fatura verilmesi zorunlu olacak.

e-Fatura Uygulamasının başlangıç olarak, anonim ve limitet şirket statüsünü haiz mükelleflerin uygulama kapsamında e-Fatura gönderme veya almasına izin verilecek. İlk etapta 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında;
Ø  4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar ile,
Ø   6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar,
Ø  01/09/2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na yazılı olarak başvurmak ve 31/12/2013 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

E-fatura Uygulaması
e-Fatura uygulamasından yararlanmak için 3 (üç) farklı yöntemden biri seçilebilir. Bu kapsamda;
Ø  Başkanlık tarafından www.efatura.gov.tr internet adresi üzerinden ücretsiz olarak sunulan GİB Portal 
Ø  Bilgi İşlem Sistemi altyapınızın yeterli olması durumunda Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu
Ø  Başkanlık’tan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemleri kullanarak Özel Entegrasyon

E-Fatura Portalı
e-Fatura Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi aracılığı ile kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.
Sisteme kayıtlı olan kullanıcılar, e-Fatura Portalı aracılığı ile;
Ø  UBL-TR Fatura formatına uygun e-fatura oluşturulabilir,
Ø  Oluşturulan e-faturalar sistemde kayıtlı kullanıcılara gönderilebilir,
Ø  Harici programlar aracılığı ile UBL-TR formatına uygun olarak oluşturulan, Mali Mühür ile onaylanan faturalar portala yüklenerek alıcısına gönderilebilir,
Ø  UBL-TR Fatura formatına uygun e-fatura alınabilir,
Ø  Gönderilen ve alınan e-faturalar elektronik ortamda arşivlenebilir.

Hazırlayan: Rukiye Üke

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Merhaba kıymetli okuyucularım,
Yorumları denetlemeden siteye koyamıyorum. Maalesef uygun olmayan içerikler paylaşan kullanıcılar oluyor ve bunun siteyi ziyaret eden insanları olumsuz etkilemesini istemiyorum. Vaktimin darlığından her zaman yorumlarınıza da yanıt veremiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim.