22 Eylül 2013 Pazar

Ülkemizde Turizm Kredileri

Dünya çapında uluslararası gelen turist sayısına göre ülkemiz 6. Sırada yer almaktadır. Ülkemizin bu sıraya gelmesinde devlet teşviklerinin ve bankalarda uygulamaya konan turizm paket kullandırımlarının önemi büyüktür.

Turizme Yönelik Destek ve Teşvikler

Turizme dair 1982 yılında yürürlüğe giren, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, turizm sektörünün ülke gündeminde kalmasına, konaklama, yeme-içme-eğlence gibi alanları kapsayan sektörel gelişime katkı sağlamaktadır. Bu Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ülkemize gelen turist sayısında yaklaşık 22 kat, turizm gelirlerinde ise yaklaşık 62 kat artış kaydedilmiştir. Turizm sektörüne yönelik olarak çeşitli teşvik ve destekler bulunmaktadır. Bu teşvik ve destekleri aşağıdaki şekilde gruplandırmak mümkündür:

1.      KOSGEB Kapsamında Sağlanan Destek ve Hizmetler,

2.      Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Uygulanan Teşvik ve Destekler,

3.      2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Sağlanan Teşvikler,

4.      1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Muafiyetler,

5.      Türkiye İhracat Kredi Bankası (EXIMBANK) Tarafından Sağlanan Kredi İmkanları,

6.      Yabancı Sermaye Yatırımlarının Teşviki,

Türk Eximbank Turizm Kredi Uygulaması

§  Turizm Kredisi

Ø TÜRSAB üyesi A grubu işletme belgesi sahibi acentalarına,

Ø Bakanlık tarafından tur operatörü niteliği olan A grubu belgeli seyehat acentalarına

Ø Ticari hava taşıma işletmeciliği yapmaya ilişkin T.C. Ulaştırma Bakanlığı işletme ruhsatı sahibi Türkiye’ye yurt dışından yolcu taşıyan Türkiye’de yerleşik özel havayolu firmalarına,

Ø Bakanlar Kurulu Kararı ile ihracatçı sayılan Bakanlıktan belgeli, asli fonksiyonu konaklama hizmeti vermek olan turizm işletmelerine

Kredi vadesi içerisinde gerçekleştirecekleri turizm hizmetlerinin finansmanına yönelik olarak, yurtdışından getirmeyi taahhüt ettikleri turizm hizmeti bedelleri karşılığında kullandırılır.

§  Krediye Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) alınmış olması durumunda vergi resim ve harç istisnası uygulanır.

§  Bir firmanın kullanmakta olduğu, Turizm TL/Döviz kredilerinin anapara bakiyeleri toplamı $ 25 Milyon aşamaz.

§  Kredi vadesi maksimum 540 gündür.

Ziraat Bankası

Turizm ve turizm ile işbirliği içinde çalışan sektörlere yönelik hazırlanan Turizm Destek Paketi çerçevesinde sektörün yatırım kredileri desteklenirken, kısa, orta ve uzun vadeli işletme finansmanı kredisi de sağlanmaktadır

§  Esnek vade

§  Ödemesiz dönem

§  Sezon ödemeli İşletme Finansmanı Kredisi

§  Yeni yatırımlarınızı ve tesisinize yaptığınız yenilemeleri finanse eden azami 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli yatırım kredileri

§  Konaklama tesisleri, seyahat acenteleri, tedarikçi firmalar ve ulaşım sektörüne hitap eden cazip kredi seçenekleri

Halkbank

§  Turizm Sektörü'ne Özel

Turizm faaliyetiyle iştigal eden tüm konaklama tesisleri, Turizm Belgeli veya belediye işletme belgeli turistik restoranlar, seyahat acenteleri, yat turizmi ile uğraşanlar ve turizm sektörüne hizmet ve ürün satışı yapan tedarikçi işletmeler için;

Ø Her yıl azami 9 ay ödemesiz dönem

Ø Aylık eşit taksitli ya da dönemsel taksitli

§  Konaklama Tesisleri ve Turistik Restoranlar Tadilat ve Yenileme

Ø Konaklama tesisleri ile restoran işletmelerine yenileme, ekipman ve tefriş malzemesi alımı amacıyla 60 ay vadeye kadar TL kredi;

Ø Tamir-bakım ve sezon öncesi diğer işletme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ise azami 24 ay vadeli TL kredi

Ø Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) veya Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) kapsamında olması halinde döviz olarak da kullanılabilmektedir.

Ø Azami 2 yıl ödemesiz dönemli toplam 7 yıl vadeli

§  Seyahat Acenteleri, Turizm Tedarikçileri ve Yat İşletmeleri

Ø Azami 24 ay vadeli TL kredi

Ø  Kredinin Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) veya Yatırım Teşvik Belgesi (YTB)  kapsamında olması halinde döviz kredisi

§  Kalkınma Bankası (TKB) Turizm Kredisi

İşletmelerin komple yeni yatırım, yenileme, modernizasyon, renevasyon, sınıf yükseltme ve enerji verimliliği yatırımları ile işletme ihtiyaçlarını finanse etme amacıyla Kalkınma Bankası’nın sağlamış olduğu kaynakla;

Ø Yatırım kredilerinde azami 1 yıl, işletme kredilerinde azami 6 ay ödemesiz dönemli azami tutarı 3 milyon TL’ye kadar kredi imkanı sunuluyor.

 

§  FKA Enerji Verimliliği Kredisi

Turizm alanında faaliyet gösteren KOBİ’ler için enerji giderlerinin azaltılmasına yönelik kullandırılacak tüm yatırım kredileri;

Ø Üst limit 2 Milyon Euro,

Ø Vade azami 2 yıl ödemesiz dönem toplam 7 yıl

Yapı Kredi

§  Ödemesi Kolay Turizm Kredisi

Turizm sektöründe faaliyet gösteren ve geliri sezonsal olarak değişen işletmelerin yatırım ihtiyaçlarını, nakit akışlarına paralel bir ödeme planı ile karşılamak amacıyla;

Ø Her yıl en az 4 taksit ödemesi olacak şekilde, yılda 8 aya kadar ödemesiz dönem.

Ø Vade 36 aya kadar.

§  Sezona Hazırlık Kredisi

Turizm sektöründe faaliyet gösteren otel, pansiyon, acente vb. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin turizm sezonu öncesi yenileme ve diğer finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla;

Ø Ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eşit taksitler halinde veya 6 aya kadar ödemesiz dönem

Ø Vade 36 aya kadar.

 

Deniz Bank

§  Turizm İşletmeleri Kredisi
Turizm sektöründe faaliyet gösteren ve geliri sezonsal olarak değişen işletmelerin (cafeler, restoranlar, mağazalar, acenteler vb…) turizm sezonuna hazırlandıkları dönemlerde ihtiyaçlarını karşılamak için;

Ø  36 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

Ø  TL ya da DEK

Ø  Sektörün sezonsallığı göz önünde bulundurularak, yıl içinde nakit akışının durgun olduğu zamanlarda  7 aya kadar ödemesiz dönem ve esnek ödeme planı opsiyonu bulunmaktadır.

Ø  İşyerim Paket Sigortası ile işletmelerin birçok riskleri tek bir poliçe içerisinde teminat altına alınmaktadır.

Ø  Dövizli POS (Multicurrency) hizmeti ile Üye İşyerlerine, yurtdışı kart sahiplerinin yaptığı alışverişlerde TL’nin yanısıra USD, EUR, GBP ve JPY ile ödeme yapma hizmeti sunulmaktadır.

§  Otel Kredisi
Otel, Motel, Butik Otel, Pansiyon ve Konaklama Tesislerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere;

Ø  84 aya kadar vade

Ø  Esnek geri ödeme planları ya da 7 aya kadar ödemesiz dönem

§  Tedarikçi Kredisi
Turizmcilere mal ve hizmet temin eden işletmelerin sermaye, mal ve hizmet alımları, vade finansmanı konularındaki kredi ihtiyaçlarına yönelik;

Ø  36 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

Ø  TL ya da DEK

Ø  3 ayda bir geri ödeme ve 7 aya kadar ödemesiz dönem

§  Yat/Tekne Yatırım Kredisi:
Yat/Tekne işletmeciliği yapan Turizmcilerin yeni Yat/Tekne alımları ile büyütme amaçlı finansman sağlamak amacıyla;

Ø  60 aya kadar vade

Ø  TL ya da DEK

Ø  Esnek geri ödeme planları ya da 7 aya kadar ödemesiz dönem

§  Turizm Yatırım Kredisi:
*Söz konusu kredide yatırımın asgari % 80’lik kısmının faturalandırılması şartı aranacaktır.

Ø  84 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

Ø  TL ya da DEK

Ø  İlk yıl sadece faiz ödemeli diğer yıllar anapara + faiz ödemeli, esnek  ve balon geri ödeme planları ya da  7 aya kadar ödemesiz dönem

§  Turizm İşyeri ve Taşıt Kredileri:
Turizm Bölgelerinde faaliyet gösteren ve Turizm sektörüne tedarik sağlayan, geliri Turizme dayalı işletmelerin işyeri ve taşıt alımlarının finansmanında;

Ø  İşyeri kredilerinde maksimum vade 120 ay, Taşıt Kredilerinde ise maksimum 60 ay olarak uygulanmaktadır.

Ø  Esnek geri ödeme planları ve 7 aya kadar ödemesiz dönem

Garanti Bankası

§  Turizm Destek Kredisi

Ø  60 ay vade

Ø  TL ya da DEK

Ø  Her yıl nakit akışının olduğu 3 ay boyunca kredi ödemesi yaparken, nakit akışının olmadığı diğer 9 ayda herhangi bir ödeme yapılmayabilir.

§  İşyeri Kredileri

Ø  96 aya varan vadelerle,

Ø  TL ya da DEK kullandırım  

§  KOBİ İhtiyaç Kredileri (TL / Döviz)

Ø  60 aya varan vadelerle makine, işyeri yenileme ve teknoloji geliştirme kredilerinden yararlanabilirsiniz.

İş Bankası

§  Turizm İşletme Kredisi

Turizm sezonuna hazırlanılan dönemdeki finansal ihtiyaçlarını karşılamak için,

Ø  Azami 12 ay vadeli

Ø  TL ve Döviz olarak

Ø  3 ayda veya 6 ayda bir faiz ve vade sonu anapara ödemeli

§  Turizm Sektörü Yatırım Kredisi

Firmalar, Turizm Sektörüne yapacakları yatırımların finansmanı amacıyla,

Ø  İlk 1 yılı anapara ödemesiz olmak üzere toplamda azami 5 yıl vadeli


ABank

Abank en uzun vade 60 ay olmak üzere aşağıdaki Turizm kredi türlerini kullandırtmaktadır.

Ø  Tedarikçi Kredisi ( Turizm sektörüne mal veya hizmet temin edenler için) ,

Ø  Turizm Yatırım Kredisi ( Yeni sezonda yeni yatırımlarla işini büyütmek isteyen firmalar için) ,

Ø  Sezona Hazırlık Kredisi ( Yeni turizm sezonuna tadilat ve düzenlemeler yaparak daha kaliteli hizmet vermek isteyen firmalar için) ve
Yat / Tekne Yatırım Kredisi ( Yeni sezon için yeni yat veya tekne almak isteyen girişimciler için)

Hazırlayan: Rukiye Üke

5 yorum:

 1. nevşehir kozaklıda termal apart ve spa merkezimiz var büyütmek istiyoruz en uygun kredi şlekli sizce nedir siz olsanız ne şekilde bir yol izlersiniz

  YanıtlaSil
 2. Merhaba öncelikle bir yatırıma girmek istediğinizden dolayı uzun vadeli bir kredi olması şarttır. Bankaların 1-3 yıl ödemesiz, toplam 10 yıla varan kredileri mevcuttur. diğer konu da kullanılacak para birimidir. Para birimi olarak ne kazanıyorsanız onun cinsinden borçlanın. Yani eğer misafirleriniz türkse USD veya EUR kredi almayın. türk misafirleriniz varsa TL kredi alın. yapacağınız yatırım her ne olursa olsun ileride çalışmazsa mevcut yatırmıınızın da elden gitmesine sebep olmasın

  iyi çalışmalar, umarım istediğiniz gibi bir yatırım olur.

  YanıtlaSil
 3. Merhaba.yapılması planlanan bir turizm yatırımına sağlanan yurt dışı kaynakları nelerdir ?

  YanıtlaSil
 4. Merhaba Okan Bey,
  Otel işletmecisiyiz ve acente sözleşmesine istinaden bankadan 3 yıl vadeli 5 milyon dolar altında kredi kullanmak istiyoruz. Sözleşmemizin vadesi 9 ay. Banka kredi vadesi sözleşme vadesini aştığı gerekçesiyle kullandıramıyor. Bu uygulama doğrumudur? Yorumlarınızı rica ederiz.

  YanıtlaSil
 5. Merhaba banka kendini nakit akışı anlamında garantiye almak istiyor. O sebeple bunu uygulaması doğal. Tabii ki bu yasal bir zorunluluk değil başka banka buna önem vermeyebilir

  YanıtlaSil

Merhaba kıymetli okuyucularım,
Yorumları denetlemeden siteye koyamıyorum. Maalesef uygun olmayan içerikler paylaşan kullanıcılar oluyor ve bunun siteyi ziyaret eden insanları olumsuz etkilemesini istemiyorum. Vaktimin darlığından her zaman yorumlarınıza da yanıt veremiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim.