16 Haziran 2015 Salı

Rekabet Stratejileri Kapsamında Uygulanacak Fiyatlama Politikaları


Rekabet stratejileri uygulanarak yapılabilecek fiyatlama faaliyetleri düşünüldüğünde temelde maliyet liderliği ile düşük fiyatlama, farklılaştırma ile yüksek fiyatlama yapılması uygun görülmektedir. Bu aşamada aşağıdaki şekilde hangi koşullarda ne tür bir fiyatlama yapılmasının uygun olacağına değinilmiş olup, farklılaştırma ve maliyet liderliği stratejilerinin ne tür koşullarda uygulanabilir olduğu gösterilmeye çalışılmıştır.

Pazarın fiyat duyarlılığı hesaba katılırsa, bankanın ürün farklılaştırmasının yüksek veya düşük ve rekabetin yüksek veya düşük oluşuna göre, fiyatlamanın ne seviyelerde (yüksek, orta-yüksek, orta, orta-düşük veya düşük) olması gerektiği ortaya çıkacaktır. Bu şekilden anlaşılabileceği gibi pazarın fiyat duyarlılığı yüksek ve standart ürünler için pazarda rekabet fazla ise düşük seviyeli fiyatlama, dolayısı ile maliyet liderliği; pazarın fiyat duyarlılığı düşük ve ürün farklılaştırması banka tarafından uygulanıyorsa yüksek seviyeli fiyatlama dolayısı ile farklılaştırma stratejisi kullanılabilir.

Yukarıda anlatılanlara örnek vermek istersek, ülkemizdeki bankacılık sektörünün içinde bulunduğu araç kredileri pazarını inceleyebiliriz. Bu pazarın özelliklerini sıralarsak:

§  Fiyat duyarlılığı yüksektir (bankaların özellikle bu hususa dikkat edip psikolojik fiyatlama - ürün fiyatında büyük bir indirim yapmadan talepte nispeten büyük bir artışın olacağını varsayan fiyatlama - yaparak % 1.29, % 1.39 gibi, sonu dokuzla biten oranlar açıklamaları pazarın fiyat duyarlılığının yüksek olduğunu göstermektedir.).

§  Piyasada benzer işleyişteki ürünlerle pazarlama yapılmaktadır (Tüm bankalar, satın alınacak aracın proforma faturası, şahsın kimlik ve ikamet bilgilerini gösterir standart evrakları talep edip benzer işleyişteki değerlendirme sürecinden geçirirler. Buradaki farklılık evraktan ve geri ödeme sistemlerinden ziyade değerlendirme sürecinin uzunluğu olabilir. Bu süre bir bankada 1 gün iken diğer bir bankada 2 gün olabilmektedir)

§  Rekabet de oldukça yüksektir. (Bireysel bankacılık yapan tüm bankaların araç kredisi verdiğini düşündüğümüzde rekabetin boyutu ortaya çıkmaktadır. Hatta bu rekabette rakip fiyatlarına maliyetlerden daha fazla önem verilmektedir. Buna örnek olarak X Bankası’nın mevduat faizlerinin yıllık %15 olduğu bir ortamda, araç kredisi faizleri yıllık %17 seviyelerinde seyretmektedir. Bu daralmış marj rekabetin bir göstergesidir.)
 
Yukarıda belirtilen bilgiler ışığında araç kredileri için yapılması gerekenin düşük seviyeli bir fiyatlama olduğunu görmekteyiz.
 

Rekabet Stratejisine Göre Fiyatlama Politikası

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Merhaba kıymetli okuyucularım,
Yorumları denetlemeden siteye koyamıyorum. Maalesef uygun olmayan içerikler paylaşan kullanıcılar oluyor ve bunun siteyi ziyaret eden insanları olumsuz etkilemesini istemiyorum. Vaktimin darlığından her zaman yorumlarınıza da yanıt veremiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim.