10 Mayıs 2013 Cuma

TurAFF Kredileri (Turkey Agribusiness Financing Facility)

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2011 yılının Eylül ayında, Türk tarım işletmeciliği sektöründe faaliyet gösteren KOBİlere destek olmak için 400 milyon Euro'luk kaynak sağlayacağını lanse etti. Söz konusu fonlar, Türkiye Tarım İşletmeciliği KOBİ Finansman Aracı (TurAFF) kapsamında yer alan yerli özel bankalar aracılığıyla özellikle kırsal kesimde faaliyet gösteren Türk KOBİ'lerine aktarılacak. Eş yatırım süreciyle, EBRD kredi verme ve izleme süreçlerini daha da iyileştirmek üzere bankalarla birlikte çalışmaktadır. TurAFF kapsamında, 200 milyon Euro’ya kadar kredi bankalara direkt olarak aktarılacak; 200 milyon Euro’luk ek bir kaynak ise yerli özel bankalar ile risk paylaşımı yoluyla kriterleri sağlayan KOBİ'lere aktarılacaktır.

TurAFF’ın Amacı
Bankaların Türkiye’de tarım işletmeciliği sektöründe başarıyla faaliyet gösteren KOBİ’lere orta ila uzun vadeli finansman sağlamasına olanak vermektir. EBRD’nin finansmanı aynı zamanda bu öncelikli sektöre odaklanma ve finansman tabanlarını çeşitlendirip uzatma konusunda bankalara yardımcı olmaktır.

TurAFF Gereklilikleri ve Avantajları
Tüm katılımcı bankalardan EBRD’nin e-kitapçıkta da belirtilen Küçük ve Mikro Krediler için Çevresel ve Sosyal Prosedürlerini uygulamaları istenir.
 TurAFF’e katılan bankaların, tarım işletmeciliği sektöründe faaliyet gösteren Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (MKOBİ ) kredi verme kapasitelerini arttırmak için Türkiye MKOBİ Finansmanı Teknik İş birliği Programı (TMSMELP) çerçevesinde sağlanan teknik yardımı alacağı öngörülmektedir. TMSMELP halihazırda ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilmektedir.

TurAFF Ortak Bankaları:
Ø  Deniz Bank: DenizBank ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında; Türkiye Tarım İşletmeciliği KOBİ Finansmanı (TurAFF) Programı kapsamında 40 milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzalandı. 16 Aralık 2011, Cuma günü imzalanan anlaşma ile KOBİ’ler 40 milyon Euro‘luk yeni bir kaynağa daha kavuşmuş oldu.
Ø  Vakıf Bank: EBRD, TurAFF kapsamında Vakıf Bank’a 20 milyon Euro kaynak aktarımında bulundu.
Ø  TSKB: TurAFF altındaki ilk anlaşma olan 50 milyon Euro’luk direkt finansman sözleşmesi 2011 Kasım ayının ortasında TSKB ile imzalandı. TSKB, EBRD'den sağladığı fon ile tarım sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lere tek seferde 20 milyon Euro tutara kadar kredi sağlayabilecek. EBRD ile TSKB arasında 50 milyon Euro tutarda eş finansman kaynağının aktarımını düzenleyen anlaşma da önümüzdeki aylarda imzalanacak.
Ø  TEB: Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EBRD), kalkınmada öncelikli bölgelerde tarım sektöründeki KOBİ'lere kullandırılmak üzere 2012 Mayıs ortasında Türk Ekonomi Bankası'na (TEB) 65 milyon dolar kredi verdi.
Ø  Yapı Kredi: “Müşteri Değerlendirme Modulü (Captool)”nü kullanarak tarım faaliyetlerini genişletmek isteyen bir çiftçinin tarım faaliyetlerinde kullanmak üzere başvurduğu, önceden en az 7 günde onaylanan 200bin TL’lik kredisi 3 gün içinde onaylamıştır.     

Aşağıdaki grafikte ticarin bankaların tarım sektöründeki danışmanlık hizmetinin ne kadar memnun edici olduğu gösterilmektedir. Bu grafiğe göre tarım sektöründe bankaların önemli bir yeri olduğu söylenebilir.


Türkiye popülasyonun %23.7’si, yaklaşık 17.5 milyon insanın tarımsal alanda yaşamakta, 2010 itibari ile tarım sektörünün GSYH’daki payı %8.4 ve tarımsal getiriye bakıldığında ülkemizin dünyada 7. Sırada olduğu göz önünde bulundurulduğunda ülkemizdeki tarımın önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. TurAFF programı, Türk bankalarının tarım sektörüne odaklanmalarına ve fonlama tabanlarını çeşitlendirme ve fon vadelerini uzatmalarına yardımcı olacağı düşünülmüştür. 2011 yılından bu zamana kadar da bu program katılımcı Bankalarına yardımcı olmuştur ve olmaya devam etmektedir. TurAFF kredisi ile birlikte KOBİ statüsündeki tarım işletmelerinin kullanabileceği vadeli finansman artacak ve özel bankacılık sektörü içinde tarım ve tarım işletmeciliği risklerini değerlendirme ve değer zinciri finansmanı sağlamaya yönelik beceriler gelişecektir.

Hazırlayan: Rukiye Üke

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Merhaba kıymetli okuyucularım,
Yorumları denetlemeden siteye koyamıyorum. Maalesef uygun olmayan içerikler paylaşan kullanıcılar oluyor ve bunun siteyi ziyaret eden insanları olumsuz etkilemesini istemiyorum. Vaktimin darlığından her zaman yorumlarınıza da yanıt veremiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim.