30 Ocak 2014 Perşembe

İnşaat ve GSYH Büyümeleri Arasındaki İlişki Analizi; Basit bir Regresyon Deneyimi

Bugün bir dergi okurken merak ettim. Hep denir ya inşaat ekonominin lokomotifi diye. Hakikaten öyle mi diye basit bir regresyon analizi yaptım ve sonuçlarını aşağıda yazdım. Buna göre son 9 yıllık verilere göre inşaat büyümesi ile gsyh büyümesi arasında çok ciddi bir korelasyon mevcuttur. %93,7 seviyesinde olan bu korelasyon inşaat büyümesinin gsyh üzerindeki yadsınamaz etkisini de gösteriyor.

Ayrıca çıkan regresyon denklemine göre;

gsyh büyümesi = 2,550 + 0,373 x inşaat büyümesi olarak gerçekleşiyor.

Bu durumda inşaat büyümesi veya küçülmesindeki 1 birimlik değişim gsyh da 0,373 lük bir etki oluşturuyor.

Variables Entered/Removeda
Model
Variables Entered
Variables Removed
Method
1
insaatb
.
Enter

a. Dependent Variable: gsyh
b. All requested variables entered.

Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Change Statistics
R Square Change
F Change
1
,937a
,879
,861
1,70660
,879
50,621

Model Summaryb
Model
Change Statistics
Durbin-Watson
df1
df2
Sig. F Change
1
1a
7
,000
2,504

a. Predictors: (Constant), insaat
b. Dependent Variable: gsyh

ANOVAa
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
147,433
1
147,433
50,621
,000b
Residual
20,387
7
2,912


Total
167,820
8
a. Dependent Variable: gsyh
b. Predictors: (Constant), insaat
  
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
2,550
,631

4,038
,005
insaat
,373
,052
,937
7,115
,000

a. Dependent Variable: gsyh
  
Residuals Statisticsa

Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
N
Predicted Value
-3,4493
9,4435
4,5000
4,29291
9
Residual
-2,54348
2,38466
,00000
1,59638
9
Std. Predicted Value
-1,852
1,152
,000
1,000
9
Std. Residual
-1,490
1,397
,000
,935
9

a. Dependent Variable: gsyh

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Merhaba kıymetli okuyucularım,
Yorumları denetlemeden siteye koyamıyorum. Maalesef uygun olmayan içerikler paylaşan kullanıcılar oluyor ve bunun siteyi ziyaret eden insanları olumsuz etkilemesini istemiyorum. Vaktimin darlığından her zaman yorumlarınıza da yanıt veremiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim.