7 Mart 2013 Perşembe

Leasing İşlemlerinde KDV Oranının Önemi

Finansal kiralama işlemlerinde daha önce %1 ve %8 olarak uygulanmakta olan KDV oranı 2007 Aralık ayında Bakanlar Kurulunca yapılan düzenleme ile %18’e çıkmıştır. Bu artışa sebep olarak leasing işlemlerinin yatırımından tüketime kayarak kötüye kullanılması gösterilmiştir. Bunun yanında vergi ödememek için bir bahane haline getirilmesi de bu düzenlemenin bir sebebi olarak karşımıza çıkmıştır.

Bu yazıda, yapılan bu düzenlemenin finansal kiralama (leasing) işlemlerini anlamlı bir şekilde etkileyip etkilemediği araştırılmıştır. Araştırmada 2008 öncesi ve sonrasındaki 4 yılın çeyrek dönemlerindeki gerçekleşen finansal kiralama işlem adetleri ele alınmıştır.


2008oncesi

2008sonrası
2004_I
5.340
2008_I
6.614
2004_II
7.769
2008_II
6.279
2004_III
7.433
2008_III
4.766
2004_IV
8.039
2008_IV
2.219
2005_I
6.806
2009_I
1.074
2005_II
9.630
2009_II
1.648
2005_III
9.763
2009_III
1.641
2005_IV
11.040
2009_IV
1.834
2006_I
9.708
2010_I
1.916
2006_II
13.428
2010_II
2.715
2006_III
9.559
2010_III
2.607
2006_IV
10.268
2010_IV
2.948
2007_I
10.094
2011_I
3.333
2007_II
12.537
2011_II
4.280
2007_III
13.990
2011_III
3.582
2007_IV
14.898
2011_IV
3.453

Verilerin normal olup olmadığına baktığımızda, Kolmogrov-Smirnov testine göre significiance değeri 0.20’den büyük olduğu için hem 2008 öncesi verilerin hem de 2008 sonrası verilerin normal dağılıma sahip olduğu görülür.

Tests of Normality


Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Statistic
df
Sig.
Statistic
df
Sig.
@2008oncesi
,150
16
,200*
,965
16
,758
@2008sonrası
,153
16
,200*
,912
16
,127

2008 öncesi dönemde en çok işlem 2007 IV. Çeyrekte 14.898 işlem, en az 2004 I. Çeyrekte 5.340 işlem yapılmıştır. 2008 sonrası dönemde de en çok işlem 2008 I. Çeyrekte 6.614 işlem, en az 1.074 işlem yapılmıştır.

Önceki ve sonraki değer karşılaştırması yaptığımız için en uygun method paired samples t-test olduğuna karar verilmiştir. Test uygulandığında  2008 öncesi ve sonrası değerler arasındaki anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (sig. / p-value < 0.05).


2007 yılının son ayında KDV oranlarındaki fiyat avantajının kalkması üzerine, 2008 yılının ilk aylarından itibaren finansal kiralama işlem adetlerinde ciddi bir azalma görülmektedir. 2007 son çeyreğinde finansal kiralama işlem adetleri en yüksek rakama ulaşmıştır. Buna KDV fiyat avantajının kaldırılmasının gündeme gelmesinden kaynaklandığı söylenebilir. KDV oran avantajının kaldırılması en çok 2009 yılını etkilemiştir. Leasing işlemlerinin hacminin yüksek derecede artması için KDV oranlarında indirime gidilmesi gerekmektedir. 2012 yılının son çeyreğinde finansal kiralama kanunu yeniden düzenlenmiş. Bir anlamda 2007 yapılan düzenlemeye konu olan nedenler de finansal kiralama tanımına girmiştir. Bu sebeple KDV oranlarında da bir düzenlemeye gidilmesi beklenmektedir.

 Hazırlayan: Rukiye Üke

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Merhaba kıymetli okuyucularım,
Yorumları denetlemeden siteye koyamıyorum. Maalesef uygun olmayan içerikler paylaşan kullanıcılar oluyor ve bunun siteyi ziyaret eden insanları olumsuz etkilemesini istemiyorum. Vaktimin darlığından her zaman yorumlarınıza da yanıt veremiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim.