20 Temmuz 2012 Cuma

CAPM Nedir?

CAPM (Capital Asset Pricing Model), giriş kısmında da belirtildiği gibi Riskli Varlıkları Fiyatlama Modeli (Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli olarak da kullanılmaktadır) olarak Türkçemize girmiş olan bir kavramdır. CAPM’i tanımlamak gerekirse, “riskli varlıklar için beklenen veya ihtiyaç duyulan getirinin hesaplanmasını sağlayan bir finansal modeldir”[1] denilebilir. Eğer CAPM’in daha profesyonel bir tanımını vermek istersek de aşağıdaki tanım uygun olacaktır:

“Yatırımcıların portföy teorisinde belirtilen şekilde davrandıkları varsayımı ile beklenen getiri teorisine göre riskli varlıklar için piyasa ilişkisinin hesaplanması”[2]

denilebilir.

Her modelde karşımıza çıktığı gibi CAPM’de de bulunan varsayımlar aşağıdaki gibidir:[3]
  • Yatırımcılar, bir dönem için portföylerinin beklenen getirileri ve satndart sapmalarını dikkate alarak değerlendirirler.
  • Yatırımcıların hepsi rasyonel davranırlar ve riskten kaçarlar
  • Yatırımcılar servetlerinin etkisi olmaksızın yatırımlarında istedikleri pozisyonları alabilirler ve Markowitz’in geliştirdiği etkin çeşitlendirmeyi sağlamaya çalışırlar.
  • Tüm yatırımcılar aynı yatırım dönemine sahiptirler.
  • Yatırımcılar homojen beklentilere sahiptir. Yatırımcılar, beklenen getiriler, standart sapmalar ve finansal varlıkların kovaryansları ile ilgili aynı anlayışa sahiptirler.
  • Yatırımcılar pazarda her miktardaki parayı, risksiz faiz haddi üzerinden borç alıp verebilmektedir. Pazar faiz oranı dışında bir faiz oranı kullanılmamaktadır.
  • Sermaye piyasaları tam rekabetçi anlayışa sahiptir.


[1] Ram Ramesh, Financial Analyst's Indispensable Pocket Guide, ABD, McGraw-Hill Professional, 2000, s.168.
[2] James R. Hitchner, Financial Valuation: Applications and Models, ABD, John Wiley and Sons, 2006, s.185.
[3] Frank J. Fabozzi, Harry M. Markowitz, The Theory and Practice of Investment Management, ABD, John Wiley and Sons, 2002, s.68.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Merhaba kıymetli okuyucularım,
Yorumları denetlemeden siteye koyamıyorum. Maalesef uygun olmayan içerikler paylaşan kullanıcılar oluyor ve bunun siteyi ziyaret eden insanları olumsuz etkilemesini istemiyorum. Vaktimin darlığından her zaman yorumlarınıza da yanıt veremiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim.