27 Temmuz 2012 Cuma

Tasarruf Kavramı

Ülkemizde tasarruf bilinci her zaman ciddi şekilde tartışılan konulardan biri olarak süregelmiştir. Bu konu hakkında her hükümet çalışma yapmaya gayret etmiş ve çeşitli yöntemler ile ülkemizde tasarruf alışkanlığının oluşturulması ve böylece ülke içinde sermaye oluşumunun sağlanmasına özen gösterilmiştir. Fakat tüm bu çalışmalara rağmen ülkemizde tasarruf alışkanlıklarının yeterince geliştiğinin söylenmesi zordur. Ülkemiz halen tasarruf açığı veren ve bunun sonucunda cari açık problemi devam eden bir ülke olarak görülmekte ve uluslararası ekonomik çevreler tarafından eleştirilmektedir.

Türk Dil Kurumu’na göre tasarruf “Bir şeyi istediği gibi kullanma yetkisi, kullanım” anlamına gelse de ekonomik anlamda “tutum, para biriktirme ve artırım”[i] anlamlarında kullanılmaktadır. Görüldüğü gibi halk dilinde tasarruf ile ekonomik anlamda tasarrufun anlamı birbirlerinden farklı olabilmektedir. Halk dilinde bireylerin belli bir varlığı istedikleri gibi kullanma yetkisi tasarruf diye algılanırken; ekonomik anlamda tasarruf, harcanabilecek gelir üzerinden harcama yapmayıp ilerleyen dönemlerde gerek yatırım gerekse de tüketim amaçlı kullanmak üzere biriktirme anlamına gelmektedir. Buradan elde ettiğimiz bilgi ile ilk düşüncemiz Türk insanının tasarruf kavramına bakış açısı maalesef ilk tanımda belirtildiği gibi serbestçe harcama üzerine dayandığıdır.

Tasarruf kavramını biraz daha açığımızda temelde iki tür tasarruf olduğunu görmekteyiz:[ii]
1-      Zorunlu tasarruflar
2-      İsteğe bağlı tasarruflar

Zorunlu tasarruflar, gerçek veya tüzel kişilerin yasalar zoru ile yaptıkları tasarruflardır. Bunlara maaşlardan her ay kesilen ve emeklilik zamanı değerlenmiş şekilde geri alınan tasarruf teşvik fonlarını örnek olarak verebiliriz. İsteğe bağlı tasarruflar ise, tamamıyla gerçek veya tüzel kişilerin kendi iradeleri doğrultusunda yarın endişesi veya gelecek gelirlerini arttırmak amacıyla yaptıkları birikimlerdir. Özellikle sosyal güvenlik sistemleri yeterince etkin çalışmayan ülkelerde isteğe bağlı tasarrufların toplam gelirler içinde önemli miktarlara ulaştığı görülebilmektedir.


[i] TDK, “Tasarruf”, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.4fe45044df6005.77457127
[ii] Sadi Uzunoğlu ve diğerleri, Temel Ekonomi, İstanbul, Literatür, 2006, s.112.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Merhaba kıymetli okuyucularım,
Yorumları denetlemeden siteye koyamıyorum. Maalesef uygun olmayan içerikler paylaşan kullanıcılar oluyor ve bunun siteyi ziyaret eden insanları olumsuz etkilemesini istemiyorum. Vaktimin darlığından her zaman yorumlarınıza da yanıt veremiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim.