20 Temmuz 2012 Cuma

CAPM nasıl doğmuştur, hangi aşamalardan geçmiştir?

Modern yatırım teorisinin başlangıcı Harry Markowitz’in 1952 yılında yayınlanan "Portfolio Selection” başlıklı çalışmasına dayandırılmaktadır.  Sözkonusu çalışmada, veri risk düzeyinde olası en büyük getiri sağlayan yatırım portföyünün sınırı belirlenmekteydi.  Bu yaklaşım, hesaplama tekniği açısından karmaşık olduğu gibi zaman sorununu da ortaya koymaktaydı.  Daha sonra Markowitz’in öğrencisi olan William Sharpe (1964), söz konusu tekniği basitleştirerek "tek-endeks modeli” olarak bilinen yeni bir yorum getirdi. Basitleştirilmiş bu yorum, çok sayıda menkul kıymetten oluşan bir portföyün yönetimine uygulanabilmekteydi.

1970'lerde özellikle bilgisayar alanındaki donanım ve yazılım gelişmeleri Batı ülkelerinde pay senedi yatırımlarında geniş bir uygulama olanağı sağlamıştır.  Oysa Markowitz’in başlangıçta geliştirdiği teori daha genel olup, eldeki fonların pay senedi, tahvil, risk sermayesi (venture capital) ve gayri menkuller arasında dağıtılmasına yönelikti.  Öte yandan, portföy teorisinin gerçek hayata uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla birbirinden bağımsız iki önemli çalışma yürütülüyordu.  Sharpe (1964) ve Lintner (1965) çalışmalarının hareket noktasını, “Herkesin portföy teorisi ışığında yatırım yapması menkul kıymetlerin fiyatlandırılmasını nasıl etkileyeceği konusu oluşturuyordu. Bu çalışmaların sonucu olarak CAPM geliştirildi. Görüldüğü gibi CAPM böyle doğmuştur. CAPM'in formülü de aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.
         Ri  = Rf + βim  (Rm - Rf)

Robert C.Merton ise 1973 yılında tek zamanlı CAPM’e eleştirilen yaklaşımı ile ortaya çıkmış ve Intertemporal CAPM’i ortaya koymuştur. 1976 yılında Arbitraj Fiyatlama Modeli CAPM’e alternatif olarak ortaya konulmuştur.Adı geçen çalışmaların dışında literatürde birçok yaklaşım geliştirilmiş ve farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışmalar; Fama ve French (1992), Chan ve Lakonishok (1993), Black (1993) tarafından yapılan çalışmalardır. Söz konusu çalışmaların ortak yönü finansal varlık fiyatlama modelini test etmektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Merhaba kıymetli okuyucularım,
Yorumları denetlemeden siteye koyamıyorum. Maalesef uygun olmayan içerikler paylaşan kullanıcılar oluyor ve bunun siteyi ziyaret eden insanları olumsuz etkilemesini istemiyorum. Vaktimin darlığından her zaman yorumlarınıza da yanıt veremiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim.