15 Aralık 2014 Pazartesi

KOSGEB kredileri incelemesi

KOSGEB, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı, ülkemizdeki KOBİ’lerin daha fazla rekabet etmesi ve KOBİ’lerin ihracat, Ar-Ge, kurumsallaşma gibi konularda kapasitelerinin artırılması amacıyla kurulmuş bir kurumdur. Ülkemizdeki KOBİ’lerin uluslararası ticarette pazar payı sahibi olmasını hedefleyen, KOBİ ve girişimcilik politikalarının belirlenmesinde etkin, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik nitelikli hizmet ve destekler sunarak, KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak kuruluş ilkeleri arasındadır. Tüzel kişiliğe haiz olan KOSGEB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlıdır.
KOBİ’lerin desteklerden istifade edebilmesi için kanuni KOBİ tanımını sağlıyor olması ve KOSGEB veri tabanına kaydolması gerekmektedir. KOSGEB kendi veri tabanında kayıtlı işletmelerin birden fazla projesini inceleyip onaylayabilir. İşletme gerektiğinde birden fazla destek programına başvurup hak kazanabilir. Başvurusu kabul edilen girişimci için destek ödemeleri, işletmenin talep ettiği destek kapsamında, yapmış olduğu harcamalara ilişkin fatura, fatura yerine geçen belge tutarının ödendiğini gösterir banka dekontu, tahsilat makbuzu vb. belgeleri KOSGEB Hizmet Merkezine ibrazından sonra, esas tutar üzerinden işletmeye ödeme yapılır. 

 

Dokuz çeşit KOSGEB desteği mevcuttur;


KOBİ Proje Destek Programı

Tematik Proje Destek Programı

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Genel Destek Programı

Girişimcilik Destek Programı

Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı

Kredi Faiz Desteği

Laboratuvar HizmetleriBanka olarak, Kredi Faiz Desteği ve ayrıca KOSGEBin finansman duyurusu olarak kamuya bildirdiği Eş Finansman Kredi Programı ile işletmelere finansman desteği verebiliriz. Diğer destek çeşitleri geri ödemesiz ya da kısmen geri ödemeli kısmen geri ödemesiz olduğu için kurum işletmelere kendi fon sağlamış oluyor ve projeler desteklenirken banka gibi aracı bir kuruma ihtiyaç hâsıl olmuyor.
Kredi Faiz Desteği: Kurum bu destek programı ile küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlayarak; işletmelerin üretim ve kalite standartlarını artırmalarını, finansman sorunlarının çözümünü, istihdam yaratmalarını, uluslararası düzeyde rekabet etmelerini hedefliyor. Destek, 2008 yılı Mayıs ayında Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile Türkiyede faaliyette bulunan kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile protokoller yapılmış ve KOBİ’lere kullandırılacak kredilerin faiz/kâr payı, komisyon vb. giderlerinin program türüne göre kısmen ya da tamamen karşılanması şeklinde sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Bu destek, anapara riski bankaya ait olmak kaydıyla, yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik Türk Lirası veya döviz cinsinden nakdi ya da gayri nakdi kredilerin, faiz/kâr payı, komisyon gibi tutarlarının kısmen veya tamamının KOSGEB tarafından, diğer masrafların (Vergi yükümlülükleri, dosya masrafları vb.) işletme tarafından karşılanması suretiyle yürütülür. Belirli dönemlerde açılan bu destek için her seferinde bankalara duyuru gelmekte ve katılmak isteyen bankalar ihale usulü şeklinde kuruma belirledikleri kullandırım oranları bildirerek katılmaktadırlar. KOSGEB bu oranları inceledikten sonra bankalara geri dönüş yapar. Belirlenen oranlar üzerinden devam etmek isteyen bankalar kurum ile anlaşma imzalayarak süreci başlatırlar. Kurum, Kredi Faiz Desteğinin vadesini azami 48 ay, üst limitini de işletme başına 300.000 TL olarak belirlemiştir.
Eş Finansman Kredi Programı: Bu programın amacı; KOBİ Proje Destek, Tematik Proje Destek, İşbirliği-Güçbirliği Destek, AR-GE İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek, Girişimcilik Destek programlarına başvuran, başvurusu kurum tarafından kabul edilerek desteklenmesi hususu karara bağlanan işletmelerin, finansmana erişimlerini kolaylaştırmak ve projelerini iş planında belirtilen zamanda tamamlamalarına yardımcı olmaktır. Bu programa dâhil olmayı kabul etmiş banklara başvuran işletmelerin, imzalanan protokol gereğince, 2014 yılı Eylül-Aralık faiz/kâr payı oranı %1 olarak belirlenmiştir. Her dört aylık dönemlerde yeni oran, bankalar tarafından teklif alınarak belirlenir ve protokol imzalamış bankalar eğer katılmak istemezlerse o dönem için bu uygulamadan ayrı tutulabilir. Banka işletmelerden gelen talebin ne kadarına fon kullandırım yapacağına kendisi karar verir.

Hazırlayan: Yusuf Selim Alan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Merhaba kıymetli okuyucularım,
Yorumları denetlemeden siteye koyamıyorum. Maalesef uygun olmayan içerikler paylaşan kullanıcılar oluyor ve bunun siteyi ziyaret eden insanları olumsuz etkilemesini istemiyorum. Vaktimin darlığından her zaman yorumlarınıza da yanıt veremiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim.