13 Ağustos 2012 Pazartesi

Kobilerin Finansmana Ulaşmadaki Teminat Problemi için Çözüm KGF

KGF hakkında incelemelerimize devam ediyoruz. KGF temelde iki farklı şekilde kefalet vermektedir. Bunlardan birincisi kendi öz kaynağından vereceği kefaletler, ikincisi ise hazine desteğinden faydalanarak vereceği kefaletlerdir. KGF, Hazine desteğinden yararlanarak vereceği kefaletler için projenin gerçekten 2008 yılındaki krizden etkilenen KOBİ’lere kullandırıldığından emin olmak istemektedir. Bunun için daha detaylı ve daha fazla bilgi/belge istemektedir. Çünkü KGF’nin yeniden yapılandırıldığı 2008-2009 döneminde asıl amaç Kobilerin krizden etkilenmeleri sebebiyle ihtiyaç duydukları finansmana ulaşabilmelerinin sağlanması idi. KGF hazine desteğinden vereceği kefaletler için faiz/kar dahil riskin %80’ini aşmamak kaydıyla bir firma için maksimum 1.000.000 TL, grup firmaları için ise toplam 1.500.000 TL şeklinde kefalet verebilmektedir. KGF’nin hazine desteği ile kullandıracağı kredilerde minimum vade 6 ay maksimum vade ise 48 ay olabilmektedir. Bu kefaletler işletmelerin işletme sermayesi ihtiyacı için kullandığı kredileri içerebildiği gibi TTK dediğimiz taksitli ticari kredileri de içermektedir.

KGF Hazine desteğinden kullandırılacak nakdi krediler için tahsis edilen limitler tek seferlik olarak tahsis edilecek olup, doldur boşalt şeklinde kullanılamayacaktır. Ancak tahsis edilen limit, dilimler halinde kullanılabilecektir.

KGF’nin kefalet kabul tarihinden itibaren 6 ay içinde kredinin kullandırılması zorunludur. Eğer kefalet kabul tarihinden itibaren 6 ay içinde kredi kullandırılmazsa 6. Ayın sonunda KGF’nin kefaleti son bulmuş olacaktır ve o müşteri için yeniden bir limit çalışması yapılması gerekecektir. Kredi kullandırmadan önce eğer KGF’ye belirtilen kredi özelliklerinde herhangi bir değişiklik olursa krediyi kullandıracak banka o krediyi kullandırmadan KGF’ye bu değişiklikleri bildirmeli ve KGF’nin onayını almalıdır. Aksi halde KGF’nin kefaleti geçersiz olacaktır. KGF kefaletinin olduğu bir kredide KGF dışında alınan ipotekler o kredi tamamen kapatılıncaya kadar fek edilemeyecektir. Eğer müşterinin bir gecikmesi olursa müşterinin KGF kefaletli kredisine ilişkin ipotekleri dışında bankada yer alan başka projelerinin ipotekleri de fek edilemeyecektir.

KGF’nin bankalarla risk paylaşım esasına göre çalıştığı unutulmamalıdır. 100.000 TL tutarında bir kredi de KGF’nin kefaleti %50 yani 50.000 TL ise ve ilk yılın sonunda yapılan geri ödemeler neticesinde müşterinin riski 70.000 TL’ye düştüyse KGF’nin bu krediye ilişkin kefaleti de 35.000 TL’ye düşmüştür. Yani KGF proje süresince bankanın riskine ortak olmaktadır.

KGF kefalette bulunduğu yararlanıcılardan bir defaya mahsus olmak üzere 250 TL başvuru ücreti (başvuru red edilirse geri alınamıyor) ve ilk yıl peşin olarak tahsil edilmek üzere toplam KGF teminatı üzerinden %1, devam eden yıllarda ise kalan teminat risk bakiyesi üzerinden %0,9 olmak üzere komisyon tahsil edilmesi gerekmektedir.

Başvurular mutlaka Banka üzerinden olmalıdır. Şahsi başvurular KGF tarafından değerlendirmeye alınmamaktadır. Çalışan sayısı 250’den az olan işletmeler KOBİ olarak kabul edilmekte olup, imalat sanayi yanında hizmetler ve madencilik sektöründeki girişimcilerin de talepleri karşılanmaktadır. Türkiye’nin bütün yörelerindeki KOBİ’ler, esnaf ve sanatkârlar, tarımsal işletmeler ve çiftçiler, kadın ve genç girişimciler KGF kefaleti için başvurabilmektedirler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Merhaba kıymetli okuyucularım,
Yorumları denetlemeden siteye koyamıyorum. Maalesef uygun olmayan içerikler paylaşan kullanıcılar oluyor ve bunun siteyi ziyaret eden insanları olumsuz etkilemesini istemiyorum. Vaktimin darlığından her zaman yorumlarınıza da yanıt veremiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim.