21 Kasım 2012 Çarşamba

Güvenli Elektronik İmza ve Elektronik Sertifika

Güvenli E-imza Nedir?

Güvenli E-İmza, kullanımı tamamen imza sahibinde bulunan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliği tam olarak bilinen, imza atan kişinin inkâr edemediği, imza atılan elektronik veride ise herhangi bir değişikliğin yapılamadığı elektronik imzadır.

Güvenli Elektronik İmzanın Hukukî Sonucu Ve Uygulama Alanı

Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurur. Kanunların resmi şekle veya özel bir uygulamaya tuttuğu hukuki işlemler ile teminat işlemleri haricinde tüm işlemler güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilebilir.

Güvenli Elektronik İmzanın Kullanıldığı Alanlar

·         E-Genel Kurul Sisteminde,
·         Kurumlar arası iletişimde,
·         E-ticaret ve m-ticaret işlemlerinde,
·         Elektronik arşivin e-imzalanmasında,
·         Yöneticilerin ve tüm çalışanların e-imzalı e-posta gönderimlerinde,
·         Bayi ağı iletişiminde sipariş sürecinde,
·         Kamu sektöründe her türlü başvuru işlemlerinde,
·         Yerel yönetim uygulamalarında, vergi dairesi ve maliye işlemlerinde,
·         UYAP üzerinden dava takibinde,
·         Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde,
·         Toplu imzalama ihtiyaçlarında,
·         Islak imza gerektiren tüm uygulamalarda kullanılabilmektedir.

Elektronik Sertifika ve Nitelikli Elektronik Sertifika

Elektronik sertifika, elektronik imzanın doğrulanması için gerekli olan veriyi ve imza sahibinin kimlik bilgilerini içeren elektronik kaydı ifade etmektedir. Elektronik sertifikalar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından belirli bir ücret karşılığında temin edilebilmektedir.

Elektronik sertifikalar, atılan imzanın doğruluğunun teyit edilebilmesi için gereklidir. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının sertifika üzerindeki elektronik imzası, sertifikanın bütünlüğünü ve doğruluğunu garanti eden unsurdur.

Nitelikli elektronik sertifikalar ise güvenli elektronik imzanın geçerli olabilmesi için bulunması gereken bir öğedir. Elektronik sertifikadan farkı üzerinde “nitelikli sertifika” olduğuna dair bir ibareyi taşımakla beraber sertifika hizmet sağlayıcısının kimlik bilgilerini ve kurulduğu ülke adını, imza sahibinin teşhis edilebileceği kimlik bilgilerini, sertifikanın geçerli olduğu süreyi ve sertifikanın seri numarasını barındırmasıdır. Üzerinde taşıdığı bilgiler sertifikanın güvenliğini artıran ve güvenli elektronik imza için mecburi olmasını sağlayan unsurlardır.

Elektronik İmzanın Özellikleri

Elektronik imza kullanıcılarına aşağıda belirtilen üç temel özelliği sağlamaktadır:

Veri Bütünlüğü: Verinin izinsiz ya da yanlışlıkla değiştirilmesini, silinmesini ve veriye ekleme yapılmasını önlemek,

Kimlik Doğrulama ve Onaylama: Mesajın ve mesaj sahibinin iletiminin geçerliliğini sağlamak,

İnkâr Edilemezlik: Bireylerin elektronik ortamda gerçekleştirdikleri işlemleri inkâr etmelerini önlemektir.

 Elektronik Sertifikalarda Sahtekârlık

Tamamen veya kısmen sahte elektronik sertifika oluşturanlar veya geçerli olarak oluşturulan elektronik sertifikaları taklit veya tahrif edenler ile bu elektronik sertifikaları bilerek kullananlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adlî para cezasıyla cezalandırılır.

Hazırlayan: Ramazan Yavuz Cebe

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Merhaba kıymetli okuyucularım,
Yorumları denetlemeden siteye koyamıyorum. Maalesef uygun olmayan içerikler paylaşan kullanıcılar oluyor ve bunun siteyi ziyaret eden insanları olumsuz etkilemesini istemiyorum. Vaktimin darlığından her zaman yorumlarınıza da yanıt veremiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim.