11 Kasım 2012 Pazar

Tüketicilerin Haklarının Korunması için Çalışan Kurumlar

Kanunda belirtildiği şekilde tüketicilerin şikayetlerini alan veya inceleyen bir çok kurum bulunmaktadır. Bunlar:
§  Tüketici Konseyi: Tüketicinin sorunlarının, ihtiyaçlarının ve çıkarlarının korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri araştırmak, sorunların evrensel tüketici hakları doğrultusunda çözülmesi için alınacak tedbirleri ilgili mercilerce öncelikle ele alınmak üzere iletmek amacıyla kurulmaktadır.[1]
§  Tüketici Sorunları Hakem Heyeti: İl ve ilçe merkezlerinde, uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla oluşturulmaktadır.[2]
§  Tüketici Mahkemeleri: Her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılır. Tüketici mahkemelerinin yargı çevresi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.[3]

Yukarıda birimlerden başka da dernekler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:
§  Tükoder: Tüketicileri Koruma Derneği; tüketici haklarının korunması, geliştirilmesi ve tüketicilerin kendilerini koruyabilmeleri için gerekli bilinç ve örgütlülük düzeyine ulaşabilmeleri amacı ile kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Politik ve ekonomik çıkarlara herhangi bir şekilde araç olmadan, kar amacı güden hiç bir kurum ve kuruluştan gelir elde etmeye yanaşmadan, yayın organlarında reklam almadan ve tüketiciyi herhangi bir ürüne yönlendirmeden, sadece üyelerinin gönüllü katkı ve katılımlarına dayanarak faaliyet göstermektedir.[4]
TTKD: Tüm Tüketicileri Koruma Derneği; Türkiye’nin ilk tüketici örgütü olarak 11 Temmuz 1986 tarihinde kurulmuş olup bugün 5.000  civarında üyesi bulunmaktadır. Bakış açısı, “piyasaya sürülen mal ve hizmetleri kıyaslayarak, test ederek veya test ettirerek” üyelerini bilinçlendirmek; “mahkemelere yansıyacak kadar problemli olan konularda da, danışmanlık hizmeti ve hukuksal destek sağlamak” şeklinde özetlenebilir. [5]


[1] 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, m. 21.
[2] A.e.,m. 22.
[3] A.e.,m. 23.
[4] Tükoder Kimdir?” http://www.tukoder.org.tr/tukoderKimdir.asp, 12 Eylül 2006.
[5] ”TTKD Hakkında”, http://www.ttkd.org.tr/index_dosyalar/Page348.html, 12 Eylül 2006.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Merhaba kıymetli okuyucularım,
Yorumları denetlemeden siteye koyamıyorum. Maalesef uygun olmayan içerikler paylaşan kullanıcılar oluyor ve bunun siteyi ziyaret eden insanları olumsuz etkilemesini istemiyorum. Vaktimin darlığından her zaman yorumlarınıza da yanıt veremiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim.