1 Ocak 2013 Salı

Uluslararası Muhasebe Standartları

Muhasebe standartları, finansal tablolarda belirli işlemlerin nasıl yansıtılacağını gösteren geçerli bildirilerdir. Buna göre, finansal tabloların adil sunumu için muhasebe standartlarına uyumlu olması gerekmektedir.

Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulan standartlar, “Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)” olarak adlandırılır. IFRS, UMS’lerden oluşur ve UMS 1’e göre finansal tablolar, UFRS’nin tüm gerekliliklerini yerine getirmeden UFRS ile uyumlu olduğundan bahsedilemez.[1]

Uluslar arası Muhasebe Standartları Kurulu
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB); merkezi Londra-İngiltere’de bulunan, bağımsız, özerk muhasebe standartları hazırlama ve yayınlama konusunda genel kabul görmüş tek otoritedir. Kurul üyeleri, dokuz kişiden oluşur. Kurul; kamu yararına, genel amaçlı finansal tablolarda, şeffaf ve karşılaştırılabilir bilgiyi gerekli kılan, tek ve yüksek kalitede, anlaşılabilir ve uygulanabilir küresel muhasebe standartları geliştirmeye amaçlamaktadır. Ek olarak, Kurul, ulusal muhasebe standardı belirleyicileri (yapıcıları) ile birlikte çalışarak, dünya genelinde muhasebe standartlarını birbirine yakınlaştırmayı amaçlamaktadır. [2]

IASB’nin yapısı şu temel unsurları kapsar:
IASC Vakfı; Standart Danışma Konseyi ve Finansal Raporlama Değerlendirme Komitesi yanında iki temel organı (Mütevelli Heyeti ve IASB) olan bir örgüttür. IASC Vakfı Mütevelli Heyeti, IASB üyelerini tayin eder, yönetimi icra eder ve gerekli sermayeyi artırır, buna karşın IASB muhasebe standartlarını oluşturmada tek sorumludur.

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulunun başlangıcı, Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesine (IASC) dayanmaktadır. Komite; Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Meksika, Hollanda, İngiltere, İrlanda ve ABD’de bulunan muhasebe örgütlerinin aralarında imzaladıkları bir anlaşma sonucunda 1973 yılında kurulmuştur.

Muhasebe örgütlerinin uluslararası alandaki çalışmaları, 1977 yılında Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) çatısı altında organize oldu. 1981 yılında, IASC ve IFAC; IASC’nin uluslararası muhasebe standartlarını oluşturmada ve uluslararası muhasebe sorunları üzerinde tartışma çalışmaları yayınlama konusunda tek ve tam yetkili olduğu konusunda anlaşmaya vardılar. Aynı dönemde, IFAC’ın tüm üyeleri IASC’nin de üyesi oldular. Bu ilişki, IASC Tüzüğü’nün -yenilenmenin bir parçası olarak- Mayıs 2000’de değişmesine kadar devam etti. Bugün, uluslar arası muhasebe standartları, aşağıdaki gibi yapılanmaktadır.

UMS’nin yapılanması[3]
 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Yaygınlığı
Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları, oldukça etkili muhasebe standartları seti olarak dünyaca benimsenmiş ve 90’dan fazla ülke UFRS’yi izleyeceklerini taahhüt etmiştir. Birçok ülkede de borsa listeleri ve ulusal menkul kıymetler yasaları menkul kıymet çıkartan yabancı şirketlere kendi konsolide mali tablolarını UFRS’ye göre hazırlamalarına imkan tanımaktadır. Bu kategorideki sermaye piyasaları; Avustralya, Almanya ve Birleşik Krallıktır. 1 Ocak 2005’ten itibaren tüm Avrupa Birliği ülkelerindeki menkul kıymet üreten şirketler mali tablolarını UFRS’ye göre hazırlamaya başlamıştır.

UFRS Genel Standartları
UFRS Genel Standartları aşağıda gösterilmiştir:[4]

IFRS 1 Uluslarararası finansal raporlama standartlarına ilk kez uyarlama
IFRS 2 Pay tabanlı ödeme IFRS 3 İş Kombinasyonları IFRS 4  Sigorta Kontratları ayrıca : IFRS 4 Sık sorulan sorular  ve Finansal araçlarla ilgili projeler
IFRS 5 Satış ve Devamı olmayan operasyonlar için tutulan duran varlıklar
IAS 1 Finansal Tabloların Sunumu IAS 2 Envanter IAS 7 Nakit Akım Tablosu IAS 8 Muhasebe Kuralları, Muhasebesel Tahminlerindeki Değişimler
IAS 10 Bilanço tarihinden sonraki işlemler IAS 11 Tefsir Kontraktları IAS 12 Gelir vergileri IAS 14 Segment Raporlama IAS 16 Mal, Mülk ve Ekipman IAS 17 Kiralar IAS 18 Hasılat IAS 19 İşçi hakları IAS 20 Devlet tahsisi muhasebesi ve devlet yardımının iifşası IAS 21 Döviz kurlarının değişiminin etkileri
IAS 23 Ödünç alma maliyetleri IAS 24 İlgili parti ifşaları IAS 26 Emeklilik maaşı planları muhasebesi ve raporlaması IAS 27 Konsolide ve ayrı finansal tablolar IAS 28 Örgütlere yatırımIAS 29 Hiperenflasyonist ekonomilerde finansal raporlama IAS 30 Finansal tablolarda bankaların ve benzer finansal kurumların ifşası IAS 31 Ortaklıklara yatırım IAS 32 Finansal Araçlar: İfşa ve Sunum
IAS 33 Hisse başına kazançIAS 34 Ara dönem finansal raporlama IAS 36 Varlıkların azalması IAS 37 Provizyonlar, Şarta bağlı aktifler ve şarta bağlı pasifler
IAS 38 Maddi olmayan varlıklarIAS 39 Finansal Araçlar: Fark etme ve Ölçüm
IAS 40 Yatırım Malları IAS 41 Tarım


[1] IASB “Are International Financial Reporting Standards Mandatory?”
<http://www.iasb.org/about/faq.asp?showPageContent=no&xml=18_14_24_17122003.htm>
[2] TURMOB, “IASB”
<http://www.turmob.org.tr/uluslararasi/IASB.doc>
[3] IASB, “Structure”
<http://www.iasb.org/about/structure.asp>
[4] IASB, “Summaries of International Financial Reporting Accounting Standards”
< http://www.iasb.org/standards/summaries.asp>

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Merhaba kıymetli okuyucularım,
Yorumları denetlemeden siteye koyamıyorum. Maalesef uygun olmayan içerikler paylaşan kullanıcılar oluyor ve bunun siteyi ziyaret eden insanları olumsuz etkilemesini istemiyorum. Vaktimin darlığından her zaman yorumlarınıza da yanıt veremiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim.