5 Eylül 2012 Çarşamba

2B Kanunu ve Uygulaması

Kamuoyunda 2B arazileri olarak bilinen konu temelde 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2. Maddesi B Bendi için kullanılan bir kısaltmadır. Bu kısaltma bu kadar popüler olunca herkes 2B şeklinde konuşur olmuştur. 1956 yılında yürürlüğe giren ve oldukça eski bir kanun olan Orman Kanunu'nun 2.maddesinde aşağıdaki ifade geçmektedir:

"Orman sayılan yerlerden:

A) Öncelikle orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi maksadıyla, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler ile halen orman rejimi içinde bulunan funda ve makilerle örtülü yerlerden tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler,

B) 31/12/1981 tarihinden önce bilim va fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları, Orman sınırları dışına çıkartılır.


Orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler Devlete ait ise Hazine adına, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususi orman ise sahipleri adına orman sınırları dışına çıkartılır. Uygulama kesinleştikten sonra tapuda kesin tashih ve tescil işlemi yapılır.


Bu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir suretle daraltma yapılamaz.
Bu madde hükümleri; muhafaza ormanı, milli park olarak ayrılan, izin ve irtifak hakkı tesis edilen ormanlık alanlarda ve 3 üncü madde ile orman rejimi içine alınan yerlerde bu niteliklerin devamı süresince, yanan orman sahalarında ise hiçbir şekilde uygulanmaz."

 

denmektedir.

 

Daha sonra bu kapsamda değişiklik yapılıp 6292 sayılı kanun yürürlüğe konulmuş ve bu arazilerde işgalci vasfı ile yer alanlara buralarda ikamet etme haklarını alabilmeleri için aşağıdaki seçenekler sunulmuştur.

·         Devlet tarafından hak sahiplerine satışbedelinin peşin veya taksitle ödeyebilme imkanı sunulmuştur. (Kanun 6292-Madde 6/8)

·         Devlet; satış bedelinin tamamının peşin ödenmesinde %20, en az yarısının ödenmesinde %10 indirim uygular. Bu bedeller idarece yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde ödenmelidir. (Kanun 6292-Madde 6/8)

·         Peşinat alınmadan yapılan taksitli satışlarda ise satış bedelinin %10’u, yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise belediye ve mücavir alan sınırlarıiçinde en fazla 3 yılda 6 eşit taksitte, belediye ve mücavir alan sınırlarıdışında ise en fazla 4 yılda 8 eşit taksitte faizsiz olarak ödenir. (Kanun 6292-Madde 6/8)

·         Taksitli satışlarda kalan miktarıkarşılayacak tutarda kesin ve taksitlendirmeye uygun süreli banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi hâlinde; taşınmaz, tapuda hak sahibi adına devredilir. (Kanun 6292-Madde 6/8)

·         Yasa taşınmaz bina, konut, işyeri satışının dışında Hazineye ait tarım arazilerinin de satışı için kullanıcılara ya da paydaşlarına hak sahipliği tanımaktadır. Buna göre; 31/12/2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan, kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği idarece belirlenen kullanıcılarıya da paydaşlarından; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde bu arazileri bedeli karşılığında doğrudan satın almak için idareye başvuran ve idarece bu maddede belirtilen şekilde tespit ve tebliğ edilen satışbedelini itiraz etmeksizin kabul edenlere satış yapılabilecektir. (Kanun 6292-Madde 6/12)


Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse aşağıdaki örnek üzerinden gidebiliriz.

 

Rayiç Bedeli: 100,000TL

Başvuru Bedeli: 2,000TL

Ecrimisil: 10,000TL (ödenmiş)

 

Peşin Ödeme:

Satış Bedeli= Rayiç Bedel*70% = 100,000*70%= 70,000TL

Peşin Ödemede Tahsil Edilecek Tutar= İndirimli Satış Bedeli-Başvuru Bedeli- Tahsil Edilmiş Ecrimisil

=70,000-(70,000*20%)-2,000-10,000 = 44,000 TL

 

Taksitli Ödeme:

Satış Bedeli= Rayiç Bedel*70% = 100,000*70%= 70,000TL

Peşin Ödemede Tahsil Edilecek Tutar= Satış Bedeli-Başvuru Bedeli- Tahsil Edilmiş Ecrimisil

=70,000-2,000-10,000 = 58,000 TL
 
Miray Taştan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Merhaba kıymetli okuyucularım,
Yorumları denetlemeden siteye koyamıyorum. Maalesef uygun olmayan içerikler paylaşan kullanıcılar oluyor ve bunun siteyi ziyaret eden insanları olumsuz etkilemesini istemiyorum. Vaktimin darlığından her zaman yorumlarınıza da yanıt veremiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim.