14 Eylül 2012 Cuma

Ülkemizdeki Finansal Kiralama Mevzuatı

Ülkemizde 1985 yılında yürürlüğe giren 3226 sayılı finansal kiralama kanunu ile birlikte devletin yatırım mallarına çeşitli KDV avantajları sağladığını ve yatırımcı ile üreticileri desteklediğini görmekteyiz (daha sonra yapılan değişiklikler ile bu avantajların önemli bir kısmı ortadan kalkmıştır). Finansal Kiralamayı tanımlamak istediğimizde de ilgili kanunda geçen, “Sözleşme; kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören bir sözleşmedir” hükmünün finansal kiralamanın kapsamını belirlendiğini anlamaktayız.

Ülkemiz mevzuatında finansal kiralama kanunu ile düzenlenmiş olan ve mevduat 5411 sayılı bankacılık kanununda geçen hükümler sebebiyle uygulayamadıkları bu finansman türü esas iştigal konusu leasing işlemleri olan leasing şirketleri ile yönetmelikleri gereği bu işlemleri yapabilen katılım bankalarına avantajlar sağlamakta ve müşterilerine sundukları ürün alternatiflerini arttırmaktadır.

Finansal kiralamaya bir malın konu olabilmesi de bazı şartlara bağlanmıştır. Finansal kiralama kanununda belirtildiği gibi “sözleşmeye taşınır veya taşınmaz mallar konu olabilir. Patent gibi fikri ve sınai haklar bu sözleşmeye konu olamazlar” hükmü açıkça gayrimaddi malların bu şekilde finanse edilmemesi gerektiğini göstermektedir.

Bu kanun ile finansal kiralama faaliyetlerine ayrıca minimum finansman süresi getirilmiştir. Bir diğer maddede geçen “sözleşmeler en az dört yıl süre ile feshedilemez. Hangi kiralama hallerinde bu sürenin kısalacağı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir” hükmü ile 4 yıldan az süreli sözleşme yapılmaması, yapılacaksa bile bunun ancak yönetmeliklere uygun olması gerektiği görülmektedir.

Buna göre teknolojik niteliği veya ekonomik yararlanma ve işletme süresi itibariyle kullanımının dört yıldan kısa olduğu BDDK’ca onaylanan mallar ile yurtiçinde ve yurtdışında savaş hali ile savaşa yol açabilecek durumlar veya sabotaj, yangın, ağır kaza ve tabii afetler sebebiyle zarar gören mallar için sözleşmeler 4 yıldan az süreli yapılabilir veya sözleşmeler 4 yıldan önce fesh edilebilir.

Bu kanuna ve tebliğlere göre aşağıdaki malların leasingi yapılabilmektedir:
 • Tıbbi Cihazlar
 • Bilgisayarlar ve Diğer Bilgi İşlem Üniteleri
 • Santrallar ve haberleşme cihazları
 • Enerji tesisleri
 • Kara Nakil Vasıtaları
 • Hava Taşıma Araçları
 • Kuru Yük Gemileri, Tanker ve Diğer Deniz Taşıtları
 • İnşaat Makinaları, Vinçler, İş Makinaları
 • Matbaa makinaları
 • Her Türlü Tezgah ve Üretim Makinaları
 • Tekstil makinaları
 • Komple Fabrikalar
 • Komple Hastane, Otel ve Büro donanımları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Merhaba kıymetli okuyucularım,
Yorumları denetlemeden siteye koyamıyorum. Maalesef uygun olmayan içerikler paylaşan kullanıcılar oluyor ve bunun siteyi ziyaret eden insanları olumsuz etkilemesini istemiyorum. Vaktimin darlığından her zaman yorumlarınıza da yanıt veremiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim.