12 Eylül 2012 Çarşamba

Pazarlama ve Finans Bilimdalları Arasındaki İlişki

Bireysel veya organizasyonel tatminin sağlanmasına yönelik fikir, mal ve hizmet fiyatlaması, tutundurması, konseptin oluşturulmasına amacıyla yürütülen süreçlerin bütünü olarak bilinen pazarlama üzerine bir çok araştırma yapılmaktadır. Pazarlama araştırmalarının yoğun olarak kullanıldığı gelişmiş sermaye piyasalarında işletmeler, yıllık gelirlerinin giderek artan bir oranda belli bir kısmını araştırma bütçelerine ayırmaktadırlar. Gelişmiş sermaye piyasalarında faaliyet gösteren pazarlamacı işletmeler pazarlama araştırmasını hemen her türünü oldukça sık kullanmakta ve bu araştırma sonuçlarından elde edilen verilere göre kısa ve uzun dönemli planlarla faaliyetlerini yürütmektedirler.

Sürekli kendini yenileyen ve gelişme gösteren sermaye piyasasında yeni hizmet geliştirme, fiyat, satış teknikleri, reklam, dağıtım kanalı, faaliyet alanları, bölümlendirme politikaları gibi konularda araştırmaların dinamik olarak sürdürülmesi gerekmektedir. Bunların yanı sıra işletme stratejisi ile ilgili araştırmaların her koşula uygun stratejiler geliştirilmesi açısından devamlı olarak yapılması önemlidir. Bu nedenle işletmeler bahsedilen bu alanlarda yapılan araştırmalarla yapılacak faaliyetleri desteklemelidirler.
           
Müşterilerin çeşitli yatırım alternatifleri arasındaki tercihi çok kısa süreler içinde değişebilmektedir. Çeşitli ekonomik etkenlerin etkisi ile menkul kıymetlere olan talep birden artmakta veya azalmaktadır. Bu özelliğinden dolayı genelde sermaye piyasasının, özelde ise pazarlamacı işletmenin hedef müşterilerinin davranışlarını izlemek ve pazarlama faaliyetinin niceliğini ve niteliğini değiştirebilecek değişiklikleri önceden kestirebilmek için devamlı olarak piyasayı izlemek gerekmektedir. Bu nedenle sermaye piyasası pazarlama araştırmasının hemen her alanda gerekli olduğu ve uygulandığı bir yapı arz etmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Merhaba kıymetli okuyucularım,
Yorumları denetlemeden siteye koyamıyorum. Maalesef uygun olmayan içerikler paylaşan kullanıcılar oluyor ve bunun siteyi ziyaret eden insanları olumsuz etkilemesini istemiyorum. Vaktimin darlığından her zaman yorumlarınıza da yanıt veremiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim.