9 Eylül 2012 Pazar

İşletme Değerinin Önemi ve Modern Değer Anlayışı


İşletme değeri işletme içi ve dışında bir çok birey ve grup için önemlidir. Eğer işletme içindeki unsurlara baktığımızda, işletme değeri işletmenin ortakları açısından, işletmenin varlık değerinin maksimize olması ile, hisse senetlerinin değerinin yükselmesine temel olacak gücün artması anlamındadır. Ayrıca işletme değerinin artması ile daha kolay finansman sağlayabilecekler ve bankalar ile olan pazarlık güçleri artacaktır. Bankalar dışında piyasadan da rahatlıkla borçlanabilecekler ve borçlanma maliyetleri ciddi oranda azalacaktır.
İşletme değerinin işletme ortakları için bu kadar önemli olması yeni bir yönetim felsefesi gelişimine öncülük etmiş ve Değere Dayalı Yönetim (DDY) ortaya çıkmıştır. Finans yönetiminde DDY’den önce karı maksimize etmeye çalışan kar odaklı bir yönetim vardı. Fakat modern finans yönetiminde ortaya konan DDY, işletme içerisinde alınacak bütün kararların ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin değer yaratmaya yönelik olmasını amaç edinen bir yönetim anlayışıdır. Söz konusu yaklaşım, yöneticileri ve çalışanları hissedarlar gibi düşünmeye ve hareket etmeye cesaretlendirmekte, geleneksel yönetim davranış ve alışkanlıklarını değiştirip, işletme içerisinde değer kavramını ön plana çıkartarak, onları bu hedefe yönlendirmektedir.
Çalışanlar da içinde bulundukları işletmenin değerinin artmasını isteyeceklerdir. Bunun sebebi ilerleyen zamanlarda bu başarıdan pay almayı ummalarıdır. Çünkü işletme kar ettikçe değeri artacak ve aynı zamanda çalışanları yaşam düzeylerini yükseltme imkanı elde edeceklerdir.
Alacaklılar ise, işletme değerinin belli düzeyde olması ve yükselmesiyle, hesaplanan değerin samimi ve gerçekleşebilir büyüklükleri temsil etmesini ve alacaklarının geri dönmesine kolaylık sağlayacak koşulları harekete geçirmesini bekleyeceklerdir. Böylece ilerleyen zamanlarda da işletmeye tekrar borç vermeyi umabileceklerdir.
Sadece ticari alacaklıklar için değil bankalar için de işletme değerinin mevcut ve ilerleyen zamanlardaki ilişkiler için önemi oldukça fazladır. Her banka borcunu zamanında ödeyebilecek, birçok bankacılık ürününü kullanma talebinde olan işletmeler ile çalışmak istemektedir.
Devlet için de işletme değeri oldukça önemlidir. Bunun sebebi değerlenmiş olan bir işletmenin hem daha fazla istihdam sağlayacağı beklentisi hem de daha fazla vergi ödeyebilecek konuma gelmesidir. Ayrıca büyüyen ve değerlenen işletmeler istikrarlı bir ekonominin başlıca koşullarından biridir. Bu sayede hem ülkenin toplam ihracatında bir gelişme yaşanacak hem de ülkenin dış itibarı artacaktır.
Görüldüğü gibi işletme değeri birçok birey ve grup tarafından önemli görünmektedir. Bu sebeple işletme değerleme faaliyeti her zaman ihtiyaç duyulan bir unsur olarak göze çarpmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak için birbirinden farklı birçok metot bulunmaktadır. Bunlar aşağıda gösterilmektedir
§  Nakit Akımları Yöntemi
§  Net Aktif Değer Yöntemi 
§  Tasfiye Değeri Yöntemi
§  Yeniden Yapma Değeri Yöntemi 
§  İşleyen Teşebbüs Değeri Yöntemi 
§  Emsal Değeri Yöntemi
§  Ekspertiz Değeri Yöntemi
§ Defter Değeri Yöntemi

Sonraki yazılarımızda bunlardan bahsedilecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Merhaba kıymetli okuyucularım,
Yorumları denetlemeden siteye koyamıyorum. Maalesef uygun olmayan içerikler paylaşan kullanıcılar oluyor ve bunun siteyi ziyaret eden insanları olumsuz etkilemesini istemiyorum. Vaktimin darlığından her zaman yorumlarınıza da yanıt veremiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim.