17 Aralık 2012 Pazartesi

Türkiye Finansal Yeterlilik Raporu

Dünya Bankası ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) işbirliği ile hazırlanan “Türkiye Finansal Yeterlilik Araştırması” tamamlanmış ve ön sonuç raporu hazırlanmıştır. Bu rapor SPK kapsamında ülkemizin finansal okuryazarlık seviyesinin belirlenmesinde önemli bir ölçüt olarak kabul edilmektedir. Ülkelerarası karşılaştırma ve ekonometrik analiz içeren sonuç raporu; projelerin yürütülmesi sürecinde, hedef kitle ve ihtiyaçlarının belirlenmesine ve diğer ülkelerle mukayese yapılmasına katkıda bulunmaktadır.

Dünya Bankası ve SPK işbirliği ile yapılan araştırma; 21 Nisan – 4 Temmuz 2012 tarihleri arasında, TÜİK İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması kapsamında 12 bölgede, 40 il ve 142 ilçede; rassal örneklem yöntemiyle seçilen 3009 yetişkin üzerinde yüz yüze mülakat tekniğiyle uygulanmıştır. Katılımcılarla yapılan her bir görüşme 37 dakika sürmüştür.

Araştırmada Türk halkının finansal yeterliliği aşağıdaki konularda incelenmiştir.
·         Finansal okur-yazarlık
·         Bütçe Yönetimi ve Borçlanma
·         Finansal Planlama
·         Finansal Ürün Seçimi
·         Finansal tutum, davranış ve eğilimler
·         Katılımcıların sosyo-ekonomik durumu
·         Finansal bilgi edinimi ve ihtiyacı

 Finansal Okur-Yazarlık
Bu bölümde OECD’nin dünya genelinde finansal okur-yazarlık düzeyini ölçmek üzere geliştirmiş olduğu standart modül kullanılmıştır.
ü  Sorulara doğru cevap verme oranı gelir düzeyi gelir düzeyi yükseldikçe artmaktadır.
ü  Görüşülen kişilerin çoğu (%84) basit bölme işlemine doğru cevap vermiştir. Faiz sorularında bu oran azalmaktadır. Basit faizle ilgili soruya doğru cevap verenlerin oranı %36 iken, bileşik faizle ilgili soruda doğru cevapların oranı %26,1’dir.

Bütçe Yönetimi ve Borçlanma
ü  Kırsalda tasarruf, şehirlerde ise harcama eğilimi yüksek çıkmıştır.
ü  Uzun vadeli gelecek planı yapanların oranı genel olarak düşüktür.
ü  Aile ve yakın tanıdıklar borç alınan kaynaklar arasında birinci sırada yer almaktadır.
  
 Finansal Planlama
ü  Katılımcıların %78’i eline para geçtiğinde nasıl kullanacağını planladığını belirtmiştir.
ü  60 yaş altı katılımcıların yaşlılık planları arasında; “emeklilik maaşı alırken, başka bir işte çalışma” stratejisi ön plana çıkmaktadır.
ü Katılımcılar çocuklarının geleceği için genel olarak eğitimi yatırım olarak görmektedir.

 Finansal Ürün Seçimi
ü  Mevduat hesapları ve banka kredileri, özellikle orta ve yüksek gelir grubu tarafından en yaygın olarak kullanılan finansal ürünlerdir.
ü  Katılımcılar özellikle karmaşık finansal ürünler hakkında, altın ve döviz gibi gayrı resmi finansal ürünlere kıyasla yüksek oranda bilgi edinme eğilimi göstermektedir.
ü  Katılımcıların çoğunluğu güvenilir, getirisi yüksek, düşük riskli ve bilinen finansal ürünleri tercih etmektedir.
ü Finansal ürün kullanmayanların çoğu neden olarak, ihtiyaçları olmadığını belirtmişlerdir.
ü  Katılımcıların büyük bir oranı yeterli tasarrufa sahip olmaları durumunda altın ve dövize yatırım yapacaklarını belirtmişlerdir.

 Para İdaresiyle İlgili Bilgi Edinme
ü  Katılımcılar önemli finansal kararlar verecekleri zaman ilk olarak tanıdıkları insanlara, ikinci olarak finans profesyonellerine danışmaktadırlar.
ü  En çok tercih edilen bilgi kaynakları arasında, Bankalar, Televizyon, internet ve devlet kuruluşları tarafından verilen eğitim seminerleri belirtilmiştir.
ü  Bireysel bütçelerini yönetenlerin finansal ürünlere yönelik mevcut bilgilerin, yeterli, güvenilir ve kolay anlaşılabilir olduğunu ifade etme oranı, hane halkı bütçesi yönetenlere göre daha yüksek çıkmıştır.
Genel olarak, para idaresinin farklı yönlerine ilişkin daha fazla bilgi sahibi olmak ister miydiniz? Sorusuna katılımcıların %59’u hayır cevabı verirken, bireysel bütçe yönetimi yapanlar arasında finansal bir karar vermeden önce araştırma yapanlar bilgi edinme konusunda daha istekli çıkmışlardır.        

Geniş bilgi için

Hazırlayan: Tunahan Öz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Merhaba kıymetli okuyucularım,
Yorumları denetlemeden siteye koyamıyorum. Maalesef uygun olmayan içerikler paylaşan kullanıcılar oluyor ve bunun siteyi ziyaret eden insanları olumsuz etkilemesini istemiyorum. Vaktimin darlığından her zaman yorumlarınıza da yanıt veremiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim.